Essays about: "3D studio Max"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words 3D studio Max.

 1. 1. Strategies to effectively integrate a 3D model of a building in a software systems for real-time visualization

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Viktor Fält; [2015]
  Keywords : Byggvisualisering; 3D-modell; realtidsvisualisering; BIM; Revit; 3D Studio Max Design; Unity 5;

  Abstract : En unik presentation av en byggnad modellerad som en 3D-modell kan göras med avancerad teknik. Ett sätt att presentera den på är till exempel på en 360-graders immersiv display, där möjligheten att interaktivt ”gå runt i” 3D-modellen erbjuds med hjälp av sex stycken projektorer som samverkar. READ MORE

 2. 2. Neck mobility, Grazing habits, and intraspecific combat behaviour in the Giant Pleistocene horned Turtle Meiolania Platyceps

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Andréas Jannel; [2015]
  Keywords : Testudinata; neck retraction; cervical vertebrae; Photogrammetry; 3D modelling; Testudinata; rétraction du cou; vertèbres cervicales; Photogrammétrie; Modélisation 3D; Testudinata; hals indragning; halskotor; fotogrammetri; 3D-modellering;

  Abstract : Meiolania platyceps is the stratigraphically youngest, and osteologically best-known members of the enigmatic Paleogene-Holocene testudinatan clade Meiolaniidae. This study generated digital reconstructions of intervertebral mobility using the complete cervical series of M. READ MORE

 3. 3. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Author : Viktor Ekman; Jesper Moen; [2014]
  Keywords : 3ds Max; 3D studio Max; Visualisering; Rendering; Ljussättning 3D; Modellering 3D;

  Abstract : Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. READ MORE

 4. 4. Olive Oil Market Trends -The Importance of An Appealing Packaging Design

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Matilda Hübinette; Jenny Jonas; [2013]
  Keywords : Förpackningsdesign; positionering; 3D-modellering; eye-tracking; shelf impact; grafisk design; kommunikation;

  Abstract : I denna kandidatuppsats besvaras frågan om vilka designlösningar på förpackningen till en olivolja som i butikssammanhang positionerar sig som mer exklusiv och därmed bidrar till att målgruppen inhandlar produkten. För att ta reda på detta har observationer på sådana olivoljeflaskor gjorts i tre utvalda butiker. READ MORE

 5. 5. 3D Printing for Computer Graphics Industry

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Victor Granath; [2011]
  Keywords : 3D printing; Rapid prototyping; Sculpture; 3D; Stereo lithography; Layered Manufacturing; CAD; Computer Aided Design; Autodesk Maya; 3D Studio Max; Computer Graphics; Dimension printing; SST1200ES; Catalyst EX.;

  Abstract : Rapid prototyping is a relativity new technology and is based on layered manufacturing which has similarities to the method an ordinary desktop paper printer works. This research is to obtain a better understanding on how to use computer graphics software, in this particular case Autodesk Maya, to create a model. READ MORE