Essays about: "A Serious Problem"

Showing result 1 - 5 of 198 essays containing the words A Serious Problem.

 1. 1. Developing circular business models in Chinese furniture industry

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Yuanlong Li; [2016]
  Keywords : Chinese Furniture Industry; Circular Business Models Implementation; Circular Economy; Barriers; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Chinese furniture industry is facing serious problem of limited virgin resources, environmental pollution and has an overall low profit rate. Implementing the circular economy in the industry is necessary and will contribute to its economically sustainable growth. READ MORE

 2. 2. Wheel damage and maintenance of SCA Skog wagons

  University essay from KTH/Spårfordon

  Author : Kristina Larsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : I vagnsflottan Hector Rail kör för SCA Skog är hjulskador ett problem året om. Målet med detta arbete är att lista ut varför, och vad som kan ändras för att förbättra situationen. Som en jämförelse kör Hector Rail samma vagnstyp, sgnss, för två andra kunder (Stora Enso och SCA Logistics) och de har betydligt färre skador. READ MORE

 3. 3. External Auditor’s Trust in Internal Auditors : The Cultural Effect - A Study Between Greece and Sweden

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Author : Nicklas Paulsson; Sofia Oikonomidi; [2016]
  Keywords : Auditor; trust; culture; internal auditor; external auditor; cultural effect; Sweden; Greece;

  Abstract : Nowadays, the importance of the external auditing is demonstrated by the highly risky business environments, that fertilize the fraud and irregularities, which lead businesses to provide mistaken financial statements and misleading financial information. The uncertainty that occurs in the decision process in businesses, enhance the risks and requires the attention of the employees. READ MORE

 4. 4. Biology of the diamondback moth (Plutella xylostella) and its future impact in Swedish oilseed rape production : a literature review

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Joakim Hermansson; [2016]
  Keywords : diamondback moth; Plutella xylostella; overwintering; climate; canola; oilseed rape; cosmopolitan pest; resistance; Brassica napus;

  Abstract : The biology of the Diamondback moth, Plutella xylostella, and its impact on oilseed rape production is reviewed. The Diamondback moth, DBM, is a serious, migratory, pest and a problem worldwide because its larval stage has a ravenous appetite, which causes major economic losses in Brassica crops. READ MORE

 5. 5. Utfodringsrelaterad kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Wilderoth; [2016]
  Keywords : kolik; utfodring; foder; häst; colic; abdominal disease; nutrition; horse; diet;

  Abstract : Denna litteraturstudie rör området utfodringsrelaterad kolik hos häst och inriktar sig främst på olika fodermedel och utfodringsrutiner, med syftet att göra en fördjupning kring betydelsen av dessa för uppkomst av kolik. Kolik är en mycket allvarlig sjukdom som drabbar både häst och hästägare hårt. READ MORE