Essays about: "ADAPT"

Showing result 1 - 5 of 1145 essays containing the word ADAPT.

 1. 1. Universal Welfare State at Stake? The Changing Political Discourse Regarding Inclusive Welfare for Refugees in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sophie Johansson; [2017-12-11]
  Keywords : Sweden; Sverige; welfare state; välfärdsstaten; refugee; flykting; asylum seeker; asylsökande; eu; european union; europeiska unionen; solidarity; solidaritet; togetherness; deservingness; equality; jämställdhet; critical discourse analysis; kritisk diskursanalys; folkhemmet; the Swedish model ; den svenska modellen; inclusion; inklusion; exclusion; exklusion; welfare chauvinism; välfärdschauvinism;

  Abstract : Sweden has for a long time distinguished itself as a major player among few other generous and inclusive welfare states. The Swedish welfare system is characterised by the universal principles based on the idea that all legitimate inhabitants are eligible for welfare support in order to promote overall solidarity among citizens. READ MORE

 2. 2. Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Tanja Balic; Hossein Ebrahimi; [2017-10-30]
  Keywords : Digital transformation; Digital transformation domains; Automation; Innovation process; Innovation strategy;

  Abstract : Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. READ MORE

 3. 3. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Keywords : Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Abstract : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. READ MORE

 4. 4. The Paradoxes of Business Model Innovation: A study of competing concerns in e-commerce

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Isabella Öhrnberg; Josefin Elserth Petersson; [2017-09-14]
  Keywords : Business models; business models innovation; Business Model Canvas digitalization; manufacturing industry;

  Abstract : Vi har alla läst om hur digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen påverkaraffärslandskapet. Företag tvingas anpassa sig och hitta nya sätt att vara konkurrenskraftiga på,samtidigt som kunders förväntningar blir högre. READ MORE

 5. 5. The Effects of Corporate Culture. A Study of Three Swedish Multinational Corporations

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Christian Ciucci; Victor Eriksson; [2017-08-29]
  Keywords : Culture; values; multinational corporation; ethics; decision making; shared;

  Abstract : Operating in a global environment carries with it a range of opportunities but also challenges.While organizations have their own unique culture, they must also be aware of and adapt to the norms of the environment in which they are operating. This study considers the effects of corporate culture in Swedish multinational corporations (MNCs). READ MORE