Essays about: "Agricultural Technology"

Showing result 1 - 5 of 252 essays containing the words Agricultural Technology.

 1. 1. Removal and recovery of phosphorus from side-stream hydrolysis

  University essay from KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Author : Anu Paul Naduvath; [2017]
  Keywords : Phosphorus removal; Chemical precipitation; Magnesium chloride; Calcium chloride; Struvite; Calcium phosphate; Parameters; Recovery;

  Abstract : The report formulates the experiments conducted to remove phosphorus from the return sludge wastewater subjected to side-stream hydrolysis. The experiments are conducted using the wastewater from the outlet of side-stream hydrolysis and is tested in a laboratory at the Duvbackens wastewater treatment plant in Gävle. READ MORE

 2. 2. Study of radiometric variations in Unmanned Aerial Vehicle remote sensing imagery for vegetation mapping

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Maria Ximena Tagle Casapia; [2017]
  Keywords : vegetation mapping; UAV; radiometric correction; vegetation indices; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) provide a flexible method for acquiring high-resolution imagery with relative simple operation and cost-effectiveness. This technology emerged 30 years ago and it is widely used by commercial, scientific, and military communities due to its versatility. However, new technology brings new challenges. READ MORE

 3. 3. Pellet production of Sicklebush, Pigeon Pea, and Pine in Zambia : Pilot Study and Full Scale Tests to Evaluate Pellet Quality and Press Configurations

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Author : Simon Andersson; [2017]
  Keywords : biofuel; Africa; cooking fuel;

  Abstract : More deaths are caused every year by indoor air pollution than malaria, HIV/AIDS and tuberculosis combined. Cooking with traditional fuels such as charcoal and fuelwood with poor ventilation causes the single most important environmental health risk factor worldwide. READ MORE

 4. 4. Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emanuel Elgerud; [2017]
  Keywords : bäddodling; växthusproduktion; stickling; pluggplanta; näringsinnehåll; fältetablering; kulturtid; rotutveckling;

  Abstract : Sötpotatis härstammar från Sydamerika och är en stor jordbruksgröda internationellt sett, och populariteten ökar, inte minst i Sverige. En anledning till det är att sötpotatisen är nyttig och innehåller många bioaktiva ämnen. I Sverige säljs sötpotatisar som odlats i Spanien, Portugal och U.S. READ MORE

 5. 5. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Yenny Leijon; [2017]
  Keywords : IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. READ MORE