Essays about: "Agricultural Technology"

Showing result 1 - 5 of 252 essays containing the words Agricultural Technology.

 1. 1. Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emanuel Elgerud; [2017]
  Keywords : bäddodling; växthusproduktion; stickling; pluggplanta; näringsinnehåll; fältetablering; kulturtid; rotutveckling;

  Abstract : Sötpotatis härstammar från Sydamerika och är en stor jordbruksgröda internationellt sett, och populariteten ökar, inte minst i Sverige. En anledning till det är att sötpotatisen är nyttig och innehåller många bioaktiva ämnen. I Sverige säljs sötpotatisar som odlats i Spanien, Portugal och U.S. READ MORE

 2. 2. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Yenny Leijon; [2017]
  Keywords : IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. READ MORE

 3. 3. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Sofia Dahlberg; [2017]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. READ MORE

 4. 4. Urine nitrification: Start-up with high strength urine

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Axel Olsson; [2017]
  Keywords : high strength; start-up; stabilisation; urine; nitrification; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : The importance of recycling nutrients becomes more important as the finite resources starts running out, and recycling of urine nutrients is an important factor in developing a sustainable society that takes advantage of nutrients already existing in the system. Urine only represents one percent of the domestic wastewater volumetric flow, but contains 80 % of the nitrogen, 50 % of the phosphorus and 60 % of the potassium of the total wastewater. READ MORE

 5. 5. Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jerker Andervad; Erika Bernalt; [2017]
  Keywords : Neonikotinoid; pollinatör; honungsbi; vilda bin; pesticid; insekticid; humla; imidakloprid; diversitet;

  Abstract : Neonikotinoider (NN) hör till världens mest använda pesticider mot skadedjur. NN sprider sig i naturen och har hittats i dammpartiklar, mark och ytvatten. NN sprids i hela plantan till nektar, pollen och guttationsdroppar vilket i sin tur drabbar oavsiktliga mål som pollinatörer. READ MORE