Essays about: "Agricultural Technology"

Showing result 1 - 5 of 367 essays containing the words Agricultural Technology.

 1. 1. Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emanuel Elgerud; [2017]
  Keywords : bäddodling; växthusproduktion; stickling; pluggplanta; näringsinnehåll; fältetablering; kulturtid; rotutveckling;

  Abstract : Sötpotatis härstammar från Sydamerika och är en stor jordbruksgröda internationellt sett, och populariteten ökar, inte minst i Sverige. En anledning till det är att sötpotatisen är nyttig och innehåller många bioaktiva ämnen. I Sverige säljs sötpotatisar som odlats i Spanien, Portugal och U.S. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Bluetooth Low Energy in Agriculture Environments

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Jonathan Bjarnason; [2017]
  Keywords : WSN; Bluetooth low energy; Precision agriculture;

  Abstract : The Internet of Things (IoT) is an umbrella term for smart things connected to the Internet. Precision agriculture is a related concept where connected sensors can be used to facilitate, e.g. more effective farming. READ MORE

 3. 3. Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jerker Andervad; Erika Bernalt; [2017]
  Keywords : Neonikotinoid; pollinatör; honungsbi; vilda bin; pesticid; insekticid; humla; imidakloprid; diversitet;

  Abstract : Neonikotinoider (NN) hör till världens mest använda pesticider mot skadedjur. NN sprider sig i naturen och har hittats i dammpartiklar, mark och ytvatten. NN sprids i hela plantan till nektar, pollen och guttationsdroppar vilket i sin tur drabbar oavsiktliga mål som pollinatörer. READ MORE

 4. 4. Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Ellen Ascard Edefell; [2017]
  Keywords : Urine; source-separation; urine stabilisation; nitrogen recovery; nitrification; moving bed biofilm reactor; MBBR; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Nitrogen and phosphorous compounds are secreted by humans and treated in wastewater treatments plants. These substances are also found in agricultural fertilisers and needed for plant growth. Nutrient recycling is limited in conventional treatment systems and valuable products are lost. READ MORE

 5. 5. Potential of Steam Pretreated Jerusalem Artichok Stem for Ethanol Production

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Adam Eliasson; [2017]
  Keywords : SSF; Simultaneous Saccharification and Fermentation; Lignocellulose; Bioethanol; Second generation Bioethanol; Steam Explotion; Jerusalem Artichoke; Enzymatic Hydrolysis; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering; Chemistry;

  Abstract : To reach the goals set for the reduction of green house gas by the European Union the use of fossil fuels has to be reduced. To do this alternative fuels such as bioethanol have to substitute fossil fuels. READ MORE