Advanced search

Showing result 1 - 5 of 57 essays matching the above criteria.

 1. 1. Biofloc technology : a new concept to produce feed to Swedish aquaculture

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lovisa Granberg; [2016]
  Keywords : microbial protein; tilapia; shrimp; feed; environment;

  Abstract : The aquaculture provides many people with fish and it will increase in scale. To provide the fish with feed that is not a load on the environment the use of microbes as feed either filtrated directly from the water or recovered to become protein meal is very promising. Biofloc technology (BFT) is one method with filtration directly from water. READ MORE

 2. 2. Ethical Aspects of Norwegian Aquaculture

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Author : David Gyllander; [2016]
  Keywords : Ethical Matrix; Aquaculture; Governmental Report; Ethics;

  Abstract : The Norwegian government has submitted a report to the Norwegian parliament, concluding that raw oil export can no longer sustain economic growth. Norway is therefore seeking other industries to minimize the economic loss this is causing. Norway is already the largest exporter of salmon and trout in the world. READ MORE

 3. 3. Hoppkräftor (Copepoda) som föda till djur och människor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Linnéa H Christenson; [2016]
  Keywords : copepoder; fodermedel; omnivorfoder; humankonsumption; insekter; sojaböna; näringsvärde; aminosyra; protein; omega 3;

  Abstract : Hoppkräftor (copepoda) används som föda till vattenlevande djur och har många användningsområden i naturen. De bidrar till miljönytta med sitt levnadssätt, födointag och näringsåtervinning. De är zooplankton som lever i sött, bräckt och salt vatten över hela jorden. READ MORE

 4. 4. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : David Ericsson; [2016]
  Keywords : fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Abstract : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. READ MORE

 5. 5. Food safety in land-based shrimp productions : establishment of a HACCP plan at VegaFish AB

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Karin Bothén; [2015]
  Keywords : HACCP; food safety; biofloc; shrimp; land-based aquaculture;

  Abstract : The aquaculture industry is on a global scale becoming acutely aware of the demand for increased and intensified production systems to supply people with food fish. Moreover there are requirements for these systems to be more ecologically sound managements. READ MORE