Essays about: "Aquaculture"

Showing result 11 - 15 of 60 essays containing the word Aquaculture.

 1. 11. Vattenbruk inomhus : ett alternativ till lantbrukares tomma ekonomibyggnader

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology; SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ted Insulander; Johan Tobiasson; [2015]
  Keywords : vattenbruk; fiskodling; aquaculture; distributionskanal; marknad; tomma ekonomibyggnader; miljö; djurproduktion;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att kartlägga den svenska fiskodlingsbranschen inomhus, samt att förklara distributionskanalen från uppfödare till konsument. Detta för att identifiera möjligheterna och begränsningar för fiskodling i svenska lantbrukares tomma ekonomibyggnader. READ MORE

 2. 12. Multiple use of a floating offshore windenergy platform : A case study on the Hexicon concept

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Alexander Nilsson; Klas Englund; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Ökad medvetenhet om klimatförändringar ökar efterfrågan på förnybara energikällor. Vindkraft väntas utgöra en stor del av denna ökade andel förnybar energi och en stor del av dagens utveckling är inriktad på en utbyggnad av havsbaserad vindkraft. READ MORE

 3. 13. Antibiotikaresistensgener: förekomst och spridning i akvatisk miljö

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emmy Johansson; [2015]
  Keywords : antibiotikaresistens; resistensutveckling; antibiotikaresistensgener; akvatisk miljö; antibiotic resistance; resistance development; antibiotic resistance genes; aquatic environment;

  Abstract : Antibiotikaresistens hos bakterier har de senaste årtionden ökat drastiskt och är idag en av de största medicinska utmaningarna samhället står inför. Resistensutvecklingen har ökat i takt med den oförsiktiga användning av antibiotika som präglat både sjukvård och djuruppfödning i många år. READ MORE

 4. 14. Bedömning av bedövningskvalitet i samband med slakt av laxfiskar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Johansson; [2015]
  Keywords : bedövningskvalitet; bedövning; avlivning; slakt; laxfiskar; lax; välfärd;

  Abstract : Fiskkonsumtionen ökar världen över och i Sverige har årsproduktionen av matfisk ökat med 26 % mellan 2010 och 2013. Majoriteten av den svenskodlade matfisken består av olika sorters laxfiskar (Salmonidae). READ MORE

 5. 15. Implementation of a Biogas-system into Aquaponics : Determination of minimum size of aquaponics and costs per kWh of the produced energy

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Julia Gigliona; [2015]
  Keywords : Aquaponics; Biogas;

  Abstract : Aquaponics might be one solution to produce food in a more sustainable way in the future. Aquaponics combines aquaculture and hydroponics in a way that the disadvantages of one system become the advantages of the other one. READ MORE