Essays about: "Aquaculture"

Showing result 11 - 15 of 60 essays containing the word Aquaculture.

 1. 11. Multiple use of a floating offshore windenergy platform : A case study on the Hexicon concept

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Alexander Nilsson; Klas Englund; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Ökad medvetenhet om klimatförändringar ökar efterfrågan på förnybara energikällor. Vindkraft väntas utgöra en stor del av denna ökade andel förnybar energi och en stor del av dagens utveckling är inriktad på en utbyggnad av havsbaserad vindkraft. READ MORE

 2. 12. Antibiotikaresistensgener: förekomst och spridning i akvatisk miljö

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emmy Johansson; [2015]
  Keywords : antibiotikaresistens; resistensutveckling; antibiotikaresistensgener; akvatisk miljö; antibiotic resistance; resistance development; antibiotic resistance genes; aquatic environment;

  Abstract : Antibiotikaresistens hos bakterier har de senaste årtionden ökat drastiskt och är idag en av de största medicinska utmaningarna samhället står inför. Resistensutvecklingen har ökat i takt med den oförsiktiga användning av antibiotika som präglat både sjukvård och djuruppfödning i många år. READ MORE

 3. 13. Bedömning av bedövningskvalitet i samband med slakt av laxfiskar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Johansson; [2015]
  Keywords : bedövningskvalitet; bedövning; avlivning; slakt; laxfiskar; lax; välfärd;

  Abstract : Fiskkonsumtionen ökar världen över och i Sverige har årsproduktionen av matfisk ökat med 26 % mellan 2010 och 2013. Majoriteten av den svenskodlade matfisken består av olika sorters laxfiskar (Salmonidae). READ MORE

 4. 14. Implementation of a Biogas-system into Aquaponics : Determination of minimum size of aquaponics and costs per kWh of the produced energy

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Julia Gigliona; [2015]
  Keywords : Aquaponics; Biogas;

  Abstract : Aquaponics might be one solution to produce food in a more sustainable way in the future. Aquaponics combines aquaculture and hydroponics in a way that the disadvantages of one system become the advantages of the other one. READ MORE

 5. 15. Aquaculture in Lake Storsjön: an ecosystem services based investigation

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Pietro Marcianò; [2015]
  Keywords : ecosystem services; aquaculture; CICES; Sweden; trade-offs;

  Abstract : The purpose of this thesis is to investigate if the application of the ecosystem services concept can provide decision makers and stakeholders with additional relevant information for decisions regarding establishing of aquaculture on a local level, using the Lake Storsjön as a case study. In order to provide this knowledge, three different tasks are carried out within this thesis: the identification of the main ecosystem services provided by Lake Storsjön, the understanding of ecosystem services that will be affected by the expansion of aquaculture and the identification of the services that will be used for a possible expansion of the aquaculture sector. READ MORE