Essays about: "Aquaculture"

Showing result 6 - 10 of 60 essays containing the word Aquaculture.

 1. 6. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : David Ericsson; [2016]
  Keywords : fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Abstract : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. READ MORE

 2. 7. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lova Lind; [2016]
  Keywords : RAS-producenter; landbaserat vattenbruk; akvakultur; hållbarhet; motiv; ontologisk trygghet; sociala rörelser;

  Abstract : Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. READ MORE

 3. 8. Food safety in land-based shrimp productions : establishment of a HACCP plan at VegaFish AB

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Karin Bothén; [2015]
  Keywords : HACCP; food safety; biofloc; shrimp; land-based aquaculture;

  Abstract : The aquaculture industry is on a global scale becoming acutely aware of the demand for increased and intensified production systems to supply people with food fish. Moreover there are requirements for these systems to be more ecologically sound managements. READ MORE

 4. 9. Dairy waste - feed for fish?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thomas Eliasson; [2015]
  Keywords : dairy waste; waste water treatment; aquaculture; fish feed; yeast; SCP; kluyveromyces lactis; nucleic acid metabolism; digestive physiology of fish;

  Abstract : Global meat production has increased dramatically in the last 50 years and along with this growth, aquaculture has made a rapid development, now comprising 14.3 % of all meat produced. READ MORE

 5. 10. Vattenbruk inomhus : ett alternativ till lantbrukares tomma ekonomibyggnader

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology; SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ted Insulander; Johan Tobiasson; [2015]
  Keywords : vattenbruk; fiskodling; aquaculture; distributionskanal; marknad; tomma ekonomibyggnader; miljö; djurproduktion;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att kartlägga den svenska fiskodlingsbranschen inomhus, samt att förklara distributionskanalen från uppfödare till konsument. Detta för att identifiera möjligheterna och begränsningar för fiskodling i svenska lantbrukares tomma ekonomibyggnader. READ MORE