Essays about: "Aquaculture"

Showing result 6 - 10 of 54 essays containing the word Aquaculture.

 1. 6. Ethical Aspects of Norwegian Aquaculture

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Author : David Gyllander; [2016]
  Keywords : Ethical Matrix; Aquaculture; Governmental Report; Ethics;

  Abstract : The Norwegian government has submitted a report to the Norwegian parliament, concluding that raw oil export can no longer sustain economic growth. Norway is therefore seeking other industries to minimize the economic loss this is causing. Norway is already the largest exporter of salmon and trout in the world. READ MORE

 2. 7. Fodder yeast and biogas production: A fruitful symbiosis? : optimization of a single-cell protein process and examination of its impact on biogas output

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Jonas Ohlsson; [2016]
  Keywords : fodder yeast; biogas; nutrient recycling; Wickerhamomyces anomalus; Pichia kudriavzevii; Blastobotrys adeninivorans;

  Abstract : Due to a growing world population and strained wild fish stocks, aquaculture is expected to provide a large part of the increased global demand for animal protein, as the majority of wild fish stocks are already being fished at or above their sustainable capacity. However, fish feed often contains a significant amount of fish meal, produced from wild-caught fish. READ MORE

 3. 8. Hoppkräftor (Copepoda) som föda till djur och människor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Linnéa H Christenson; [2016]
  Keywords : copepoder; fodermedel; omnivorfoder; humankonsumption; insekter; sojaböna; näringsvärde; aminosyra; protein; omega 3;

  Abstract : Hoppkräftor (copepoda) används som föda till vattenlevande djur och har många användningsområden i naturen. De bidrar till miljönytta med sitt levnadssätt, födointag och näringsåtervinning. De är zooplankton som lever i sött, bräckt och salt vatten över hela jorden. READ MORE

 4. 9. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : David Ericsson; [2016]
  Keywords : fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Abstract : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. READ MORE

 5. 10. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lova Lind; [2016]
  Keywords : RAS-producenter; landbaserat vattenbruk; akvakultur; hållbarhet; motiv; ontologisk trygghet; sociala rörelser;

  Abstract : Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. READ MORE