Essays about: "Aquaculture"

Showing result 6 - 10 of 53 essays containing the word Aquaculture.

 1. 6. Fodder yeast and biogas production: A fruitful symbiosis? : optimization of a single-cell protein process and examination of its impact on biogas output

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Jonas Ohlsson; [2016]
  Keywords : fodder yeast; biogas; nutrient recycling; Wickerhamomyces anomalus; Pichia kudriavzevii; Blastobotrys adeninivorans;

  Abstract : Due to a growing world population and strained wild fish stocks, aquaculture is expected to provide a large part of the increased global demand for animal protein, as the majority of wild fish stocks are already being fished at or above their sustainable capacity. However, fish feed often contains a significant amount of fish meal, produced from wild-caught fish. READ MORE

 2. 7. Hoppkräftor (Copepoda) som föda till djur och människor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Linnéa H Christenson; [2016]
  Keywords : copepoder; fodermedel; omnivorfoder; humankonsumption; insekter; sojaböna; näringsvärde; aminosyra; protein; omega 3;

  Abstract : Hoppkräftor (copepoda) används som föda till vattenlevande djur och har många användningsområden i naturen. De bidrar till miljönytta med sitt levnadssätt, födointag och näringsåtervinning. De är zooplankton som lever i sött, bräckt och salt vatten över hela jorden. READ MORE

 3. 8. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : David Ericsson; [2016]
  Keywords : fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Abstract : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. READ MORE

 4. 9. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lova Lind; [2016]
  Keywords : RAS-producenter; landbaserat vattenbruk; akvakultur; hållbarhet; motiv; ontologisk trygghet; sociala rörelser;

  Abstract : Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. READ MORE

 5. 10. Food safety in land-based shrimp productions : establishment of a HACCP plan at VegaFish AB

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Karin Bothén; [2015]
  Keywords : HACCP; food safety; biofloc; shrimp; land-based aquaculture;

  Abstract : The aquaculture industry is on a global scale becoming acutely aware of the demand for increased and intensified production systems to supply people with food fish. Moreover there are requirements for these systems to be more ecologically sound managements. READ MORE