Essays about: "Bachelor thesis abstract"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words Bachelor thesis abstract.

 1. 1. A study of correlation between stock market fluctuations and political orientation of incumbent parties

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Pontus Nilsson; Erik Hannell; [2017]
  Keywords : Finance; Economics; Politics; Stock Market; Political Orientation; Business and Economics;

  Abstract : ABSTRACT This bachelor thesis investigates whether there are any correlation between the political orientation of the incumbent party of a country and the performance of the stock market, i.e. READ MORE

 2. 2. Sparsamhetens estetik : en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Lo Gillefalk; [2016]
  Keywords : gestaltning; estetik; estetisk upplevelse; sparsamhet; form; material; hantverk; skissande; konst; gestaltningsprocess;

  Abstract : Denna kandidatuppsats tar upp frågor av vikt för den gestaltande delen av landskapsarkitektens profession. I uppsatsens första del, teorin, tar avstamp i framförallt Catherine Dees filosofi om 'aesthetics of thrift', en sparsamhetens estetik, som den presenteras i boken To Design Landscape: Art, Nature & Utility. READ MORE

 3. 3. Perception of consumers regarding the use of data in the sharing economy

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Maeva LAVAL; Alexian NOIRAUT; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Title Perception of consumers regarding the use of data in the sharing economy. Authors Laval Maeva & Noiraut Alexian Level Bachelor thesis, 15 ECTS credit Supervisor Venilton Reinert Examiner Hélène Laurell Keywords sharing economy, Y generation, consumers’ perception, and data Background As link between consumption of collaborative economy and perception of data had not yet been investigated; a more indepth analysis of consumer perception of data use by companies is needed. READ MORE

 4. 4. The possibilities of location-based marketing and the challenges of privacy : A cross-cultural study between Sweden and New Zealand

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Johan Rambrandt; Simon Thordmark; [2016]
  Keywords : Privacy; Location-based services; Customer behavior; Location-based marketing; Applications and Smartphones;

  Abstract : AbstractTitle: The possibilities of location-based marketing and the challenges of privacy – a cross cultural study between Sweden and New Zealand.Date: 2016-05-20Level: Bachelor Thesis in MarketingAuthor: Johan Rambrandt and Simon ThordmarkSupervisor: Klaus Solberg SoilenProblem formulation:If and when does location-based marketing intrude on individual's privacy?Does individual's perceive privacy differentially in Sweden and New Zealand?From the individual's perspective, what is the accepted limit for information disclosure?Purpose: The purpose of our bachelor thesis is to study if and when location-based marketing intrude on individual's privacy and how location-based marketing affect the individuals in both Sweden and New Zealand. READ MORE

 5. 5. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filip Lönnström; [2016]
  Keywords : Jay Appleton; Lancelot Capability Brown; landskapspark; miljöpsykologi; prospect and refuge;

  Abstract : Lancelot Capability Brown (1716-1783) förändrade den engelska landsbygden genom att rita ett stort antal omfattande parkanläggningar. Browns landskapsparker kännetecknas av böljande gräsytor, grupperingar av träd och slingrande vattendrag. READ MORE