Essays about: "Café"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word Café.

 1. 1. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Wårfors; [2016]
  Keywords : analys; process; yta; plats; rum; genus loci; form; Borås; Krokhallstorget;

  Abstract : Mitt arbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag för en nyanläggning av Krokshallstorget i staden Borås. Det har varit viktigt för mig att ge mig själv tid att analysera platsen grundligt och att noga följa min egen arbetsprocess, vilket tydligt framgår i mitt arbete. READ MORE

 2. 2. Project Bonesheart : A concept design project

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Joel Håland; David Höggren; [2016]
  Keywords : design; concept; motorcycles; café racer; scrambler;

  Abstract : The report describes the thesis that the students along with the company Bonesheart made on agenre of motorcycles called cafe racers and its sub genres.It's a project about the procedures in the making of several design concepts for these kind ofmotorcycles. All the way from brainstorming to the final result. READ MORE

 3. 3. Stereotypes, Heterocentricity and Coded Erasure in Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Anneli Christenson; [2016]
  Keywords : Literature; Fannie; Flagg;

  Abstract : In this essay I will examine Fannie Flagg’s novel, Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop from a queer perspective. Analyzing Flagg’s novel through close reading and discussing concepts such as stereotypes, heterocentricity and coded erasure will be the main focus of this essay... READ MORE

 4. 4. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Magnus Jacobson; [2016]
  Keywords : tillfällig urbanism; temporär urbanism; alternativa planeringsmodeller; tillfälliga platser; tillfälliga initiativa; interventioner i stadsrummet;

  Abstract : Tillfällig urbanism är ett brett begrepp som sammanfattar en mäng aktiviteter och initiativ i stadsrummet. Det handlar ofta om interventioner genomförda av några få engagerade individer som ägnar sig åt sina projekt på hobbybasis, som ett sätt att umgås. READ MORE

 5. 5. Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Evelina Christoffersson; [2016]
  Keywords : dagvattenhantering; kallt klimat; hållbar utveckling; gestaltning;

  Abstract : Kronandalen är ett gammalt militärområde en kilometer från Luleå centrum. Idag består större delen av blandskog och öppna gräsmattor som genomkorsas av en del vägar. Området har flera verksamheter men få bostadshus. I dagsläget planerar Luleå Kommun för mellan 1000-2000 nya bostäder inom en 20-årsperiod. READ MORE