Essays about: "Café"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word Café.

 1. 1. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Svensson; [2017]
  Keywords : Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Abstract : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. READ MORE

 2. 2. Playground equipment for sand and water play

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Julia Burgén; Hanna Börjesson; [2017]
  Keywords : playground; children; stimulating play; product development; Technology and Engineering;

  Abstract : To many families and children, playground visits are an important part of the daily life. Playing there can offer benefits like physical activity as well as practicing skills such as social interaction or creative ability. READ MORE

 3. 3. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Wårfors; [2016]
  Keywords : analys; process; yta; plats; rum; genus loci; form; Borås; Krokhallstorget;

  Abstract : Mitt arbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag för en nyanläggning av Krokshallstorget i staden Borås. Det har varit viktigt för mig att ge mig själv tid att analysera platsen grundligt och att noga följa min egen arbetsprocess, vilket tydligt framgår i mitt arbete. READ MORE

 4. 4. Stereotypes, Heterocentricity and Coded Erasure in Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Anneli Christenson; [2016]
  Keywords : Literature; Fannie; Flagg;

  Abstract : In this essay I will examine Fannie Flagg’s novel, Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop from a queer perspective. Analyzing Flagg’s novel through close reading and discussing concepts such as stereotypes, heterocentricity and coded erasure will be the main focus of this essay... READ MORE

 5. 5. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Magnus Jacobson; [2016]
  Keywords : tillfällig urbanism; temporär urbanism; alternativa planeringsmodeller; tillfälliga platser; tillfälliga initiativa; interventioner i stadsrummet;

  Abstract : Tillfällig urbanism är ett brett begrepp som sammanfattar en mäng aktiviteter och initiativ i stadsrummet. Det handlar ofta om interventioner genomförda av några få engagerade individer som ägnar sig åt sina projekt på hobbybasis, som ett sätt att umgås. READ MORE