Essays about: "Café"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word Café.

 1. 1. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Wårfors; [2016]
  Keywords : analys; process; yta; plats; rum; genus loci; form; Borås; Krokhallstorget;

  Abstract : Mitt arbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag för en nyanläggning av Krokshallstorget i staden Borås. Det har varit viktigt för mig att ge mig själv tid att analysera platsen grundligt och att noga följa min egen arbetsprocess, vilket tydligt framgår i mitt arbete. READ MORE

 2. 2. Project Bonesheart : A concept design project

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Joel Håland; David Höggren; [2016]
  Keywords : design; concept; motorcycles; café racer; scrambler;

  Abstract : The report describes the thesis that the students along with the company Bonesheart made on agenre of motorcycles called cafe racers and its sub genres.It's a project about the procedures in the making of several design concepts for these kind ofmotorcycles. All the way from brainstorming to the final result. READ MORE

 3. 3. Stereotypes, Heterocentricity and Coded Erasure in Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Anneli Christenson; [2016]
  Keywords : Literature; Fannie; Flagg;

  Abstract : In this essay I will examine Fannie Flagg’s novel, Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop from a queer perspective. Analyzing Flagg’s novel through close reading and discussing concepts such as stereotypes, heterocentricity and coded erasure will be the main focus of this essay... READ MORE

 4. 4. "This is not my place" - Male Syrian Refugees Negotiating Their National Identity

  University essay from Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Socialantropologi

  Author : David Oleksy; [2016]
  Keywords : national identity; social anthropology; refugees; civil war; Syria; Social Sciences;

  Abstract : This thesis investigates how the civil war in Syria and flight to Sweden has affected male Syrian refugees’ national identity. I conducted individual interviews with 10 informants, a focus group with 4 informants and participant observation at a café. READ MORE

 5. 5. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Magnus Jacobson; [2016]
  Keywords : tillfällig urbanism; temporär urbanism; alternativa planeringsmodeller; tillfälliga platser; tillfälliga initiativa; interventioner i stadsrummet;

  Abstract : Tillfällig urbanism är ett brett begrepp som sammanfattar en mäng aktiviteter och initiativ i stadsrummet. Det handlar ofta om interventioner genomförda av några få engagerade individer som ägnar sig åt sina projekt på hobbybasis, som ett sätt att umgås. READ MORE