Essays about: "Café"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the word Café.

 1. 1. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Svensson; [2017]
  Keywords : Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Abstract : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. READ MORE

 2. 2. Playground equipment for sand and water play

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Julia Burgén; Hanna Börjesson; [2017]
  Keywords : playground; children; stimulating play; product development; Technology and Engineering;

  Abstract : To many families and children, playground visits are an important part of the daily life. Playing there can offer benefits like physical activity as well as practicing skills such as social interaction or creative ability. READ MORE

 3. 3. Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Evelina Christoffersson; [2016]
  Keywords : dagvattenhantering; kallt klimat; hållbar utveckling; gestaltning;

  Abstract : Kronandalen är ett gammalt militärområde en kilometer från Luleå centrum. Idag består större delen av blandskog och öppna gräsmattor som genomkorsas av en del vägar. Området har flera verksamheter men få bostadshus. I dagsläget planerar Luleå Kommun för mellan 1000-2000 nya bostäder inom en 20-årsperiod. READ MORE

 4. 4. "This is not my place" - Male Syrian Refugees Negotiating Their National Identity

  University essay from Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Socialantropologi

  Author : David Oleksy; [2016]
  Keywords : social anthropology; national identity; refugees; civil war; Syria; Social Sciences;

  Abstract : This thesis investigates how the civil war in Syria and flight to Sweden has affected male Syrian refugees’ national identity. I conducted individual interviews with 10 informants, a focus group with 4 informants and participant observation at a café. READ MORE

 5. 5. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Wårfors; [2016]
  Keywords : analys; process; yta; plats; rum; genus loci; form; Borås; Krokhallstorget;

  Abstract : Mitt arbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag för en nyanläggning av Krokshallstorget i staden Borås. Det har varit viktigt för mig att ge mig själv tid att analysera platsen grundligt och att noga följa min egen arbetsprocess, vilket tydligt framgår i mitt arbete. READ MORE