Essays about: "Certifiering"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the word Certifiering.

 1. 1. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
  Keywords : Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

  Abstract : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. READ MORE

 2. 2. Health and wellbeing in Swedish office buildings : A study on WELL Building Standard, Swedish legislation and Miljöbyggnad

  University essay from KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Author : Lina Nordstrand; [2017]
  Keywords : WELL Building Standard; health; wellbeing; productivity; Miljöbyggnad;

  Abstract : Environmental certification systems has, apart from improving the environment, contributed to buildings with a better indoor air quality. The realization of this has led to the next focus in the built environment, building for occupant health and wellbeing. READ MORE

 3. 3. Constructing with wood : What are the economical and environmental benefits and barriers of using wood as a construction material

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : John Waldenström; [2017]
  Keywords : Wood; environment; economics; trä; miljö; ekonomi;

  Abstract : One of the biggest issues of our time is the environment. In December 2015, 195 countries agreed to the first-ever universal, legally binding global climate deal, The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020. READ MORE

 4. 4. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Nadia Hedeya; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; BREEAM; LEED; miljöbyggnad; fastighetsvärdering; certifiering; miljöcertifiering; Ankarparken;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. READ MORE

 5. 5. Hållbarhetskommunikation : hur marknadsförs värdet av hållbarhet?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Cristopher Johansson; [2017]
  Keywords : kommunikation; kvalitativ metod; marknadsföring; skogsägarförening; strategi;

  Abstract : I takt med ökande medvetenhet om hållbarhetsfrågor och en allt snabbare informationsspridning bland konsumenter ökar marknadens krav på att företag ska arbeta med hållbarhet. Av världens 100 största ekonomiska organisationer (2017) består 69st av företag och endast 31 av länder. READ MORE