Essays about: "Certifiering"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the word Certifiering.

 1. 1. Heavy duty vehicle simulation tool for the calculation of fuel consumption and development of a new VECTO gearshift algorithm

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Johan Holmberg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Europeiska Unionen har tagit fram ett simuleringsverktyg kallat VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) som kommer användas för obligatorisk certifiering av tunga fordons bränsleförbrukning inom EU. Scania AB har föreslagit en ny algoritm för valet av ilagd fordons-växel. READ MORE

 2. 2. An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Sara Hansdotter; [2017]
  Keywords : climate-certification; holistic management; regenerative agriculture; humus; klimatcertifiering; holistic managemenet; regenerativt jordbruk; mulljord;

  Abstract : This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. READ MORE

 3. 3. Smart window in Sweden : A comparative analysis of an office buildingsimulation model with conventional windows, andelectrochromic windows, based on Miljöbyggnadcertification criteria

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Marcus Waldron; [2017]
  Keywords : IDA ICE; Miljöbyggnad; Electrochromic window; Smart window;

  Abstract : The building sector is one of the sectors that consume most energy in Sweden. Sweden aims thereby to reduce energy use in buildings by 20% by 2020 and 50% by 2050. To achieve these goals, more energyefficient buildings must be produced, and more energy-efficient measures must be implemented on existing buildings. READ MORE

 4. 4. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
  Keywords : Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

  Abstract : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. READ MORE

 5. 5. Health and wellbeing in Swedish office buildings : A study on WELL Building Standard, Swedish legislation and Miljöbyggnad

  University essay from KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Author : Lina Nordstrand; [2017]
  Keywords : WELL Building Standard; health; wellbeing; productivity; Miljöbyggnad;

  Abstract : Environmental certification systems has, apart from improving the environment, contributed to buildings with a better indoor air quality. The realization of this has led to the next focus in the built environment, building for occupant health and wellbeing. READ MORE