Essays about: "Certifiering"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word Certifiering.

 1. 1. Health and wellbeing in Swedish office buildings : A study on WELL Building Standard, Swedish legislation and Miljöbyggnad

  University essay from KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Author : Lina Nordstrand; [2017]
  Keywords : WELL Building Standard; health; wellbeing; productivity; Miljöbyggnad;

  Abstract : Environmental certification systems has, apart from improving the environment, contributed to buildings with a better indoor air quality. The realization of this has led to the next focus in the built environment, building for occupant health and wellbeing. READ MORE

 2. 2. An introduction to environmental management systems : A case study on preparation for an ISO14001 certificate at FLIR Systems

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Author : Mael Mohsin; Tevfik Ektas; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Due to increased environmental awareness in society and the green megatrend in the industry, FLIR Systems AB in Täby is now considering implementing an ISO14001 certification for their environmental management system. The aim with this master thesis is to prepare FLIR in Täby for this certification. READ MORE

 3. 3. Hänsyn till varje pris : en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenörer i norra Sverige

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Louise Martinsson; [2016]
  Keywords : PEFC; gruppcertifiering; skogsentreprenör; kostnadsslag; intervjustudie;

  Abstract : Miljöfrågor har i flera år varit ett ämne som engagerat mig. Samhällets intresse för miljön avspeglar sig i den skogspolitik som Sveriges riksdag beslutar om. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Sveriges riksdag och regering utformat 16 miljömål. READ MORE

 4. 4. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Clara Södergren; [2016]
  Keywords : certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. READ MORE

 5. 5. Identifiering av intressen knutna till avverkning : ett underlag inför bedömning av behovet av FSC-samråd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Åkerlind; [2016]
  Keywords : certifiering; föreningar; arbetsmetod;

  Abstract : The purpose of this study was to find a new method for identifying the wide range of interests linked to specific logging sites where there may be a need to perform FSC consultation. The result of the study should be used as a basis for assessing the need to perform FSC consultation on Bergvik Skog´s forest properties before logging. READ MORE