Essays about: "Certifiering"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the word Certifiering.

 1. 1. An introduction to environmental management systems : A case study on preparation for an ISO14001 certificate at FLIR Systems

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Author : Mael Mohsin; Tevfik Ektas; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Due to increased environmental awareness in society and the green megatrend in the industry, FLIR Systems AB in Täby is now considering implementing an ISO14001 certification for their environmental management system. The aim with this master thesis is to prepare FLIR in Täby for this certification. READ MORE

 2. 2. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Clara Södergren; [2016]
  Keywords : certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. READ MORE

 3. 3. Identifiering av intressen knutna till avverkning : ett underlag inför bedömning av behovet av FSC-samråd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Åkerlind; [2016]
  Keywords : certifiering; föreningar; arbetsmetod;

  Abstract : The purpose of this study was to find a new method for identifying the wide range of interests linked to specific logging sites where there may be a need to perform FSC consultation. The result of the study should be used as a basis for assessing the need to perform FSC consultation on Bergvik Skog´s forest properties before logging. READ MORE

 4. 4. En roll som etolog i det svenska samhället : första steget till certifiering av etologer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Tara Lotfollahi; [2016]
  Keywords : etologi; etolog; yrkesroll; kunskap; certifiera etologer;

  Abstract : Ethology is a relatively young science, since the first studies of animal behaviour was done by Charles Darwin. The definition of the term ethology has been discussed over the years, however present scientists agree on the interpretation “animal behaviour and the causes behind them”. READ MORE

 5. 5. Upprätthållning av miljöcertifiering : en komparativ fallstudie på Sveriges lantbruksuniversitet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; Max Viktorsson; [2016]
  Keywords : certifikat; fallstudie; kontinuerligt arbete; miljöledningssystem; MLS; praktiskt; ständig förbättring; universitet; upprätthållning;

  Abstract : Under de senaste åren har miljöfrågan blivit allt mer aktuell i samhället. Detta har gjort att många organisationer anammat verktyg som miljöledningssystem för att kunna jobba mer effektivt med sitt miljöarbete och ständigt följa upp resultat. READ MORE