Essays about: "Clear-Cutting"

Showing result 1 - 5 of 72 essays containing the word Clear-Cutting.

 1. 1. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johannes Ackemo; [2018]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning; skärmträdsställning; kanteffekt;

  Abstract : Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras. READ MORE

 2. 2. Deforestation in Brazil’s Amazon-Based Settlements: A Socio-Ecological Approach

  University essay from Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Gabriela Russo; [2017]
  Keywords : Legal Amazon; Socio-Ecological Systems; Land Reform; Forest Code; Deforestation; Amazon-Based Settlements;

  Abstract : Global change is substantially led by greenhouse gases (GHG) emissions (Ruddiman, 2013). In Brazil, the largest emission rates come from the forestry & land-use change sector, which historically accounts for more than half of Brazil’s emissions (SEEG, 2016a). READ MORE

 3. 3. Sustainable Forestry? : A Sustainability Analysis of the Swedish Forest Sector Applying 'Backcasting from Sustainability Principles' as the Methodology

  University essay from KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Author : Victoria Ronge; [2017]
  Keywords : Framework for Strategic Sustainability; Sustainability Principles; Backcasting from principles; Backcasting from scenarios; Swedish Forest Sector; Clear-cutting; Continuous Cover Forestry; Environmental Objectives; UN Sustainable Development Goals; National Forest Program; Ramverket för strategisk hållbar utveckling; Hållbarhetsprinciper; Backcasting från principer; Backcasting från scenarier; Svenska skogssektorn; Kalhuggning; Trakthyggesbruk; Kontinuitetsskogsbruk; Hyggesfritt skogsbruk; Svenska miljömålen; FNs Hållbarhetsmål; Nationella skogsprogrammet;

  Abstract : Forests are key providers of terrestrial ecosystem services such as climate regulation, water purification, natural pest control, habitats for biodiversity, as well as different forms of wood based materials and food. Nevertheless forests are dangerously exposed to great pressures from various kinds of societal activities. READ MORE

 4. 4. Formulering och utvärdering av renskötselanpassad skogsskötsel med integrerad geografisk information från beteslandsindelning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Adam Lundström; [2016]
  Keywords : ren; samråd; samrådsunderlag; renskötsel; landskapsperspektiv; renskötselanpassad skogsskötsel; Heureka PlanVis;

  Abstract : Rennäringen och skogsnäringen verkar inom samma geografiska område. För renskötseln är vinterbetet en flaskhals där tillgången till marklavsbete är avgörande. Sedan introduktionen av trakthyggesbruk under 1950-talet i Sverige så har arealen skogsmark av lavtyp (>50% lavtäckning) minskat med 71 %. READ MORE

 5. 5. Markberedningens påverkan på blåbärsris och dess pollinerare

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Liselott Jönsson; [2016]
  Keywords : markberedning; blåbär; vildbin;

  Abstract : The young forest stands that are generated from clear cutting have been proven to be suitable habitats for aculeates. It is, however, uncertain how soil scarification, which is a very common procedure before planting, affects the flowering dwarf shrubs and its pollinators. READ MORE