Essays about: "Developing countries"

Showing result 1 - 5 of 1184 essays containing the words Developing countries.

 1. 1. Development and underdevelopment: an examination of land grabbing in the DRC

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Alice Mutambala; [2017]
  Keywords : Foreign Investments; Land grabbing; Neocolonialism; Dependency; Capitalism; Law and Political Science;

  Abstract : As foreign investments are conducted to a larger extent on the African continent and governments as well as corporations from the Western world are profiting from the countries’ resources, cases of exploitation of vulnerable groups are likewise being observed. These cases indicate how parties with great, economic power occasionally use their superior position when negotiating with, for example, rural communities that lack any means to oppose them. READ MORE

 2. 2. Printing Prosthetics : Designing an additive manufactured arm for developing countries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Mikael Carlström; Hampus Wargsjö; [2017]
  Keywords : 3D printing; Additive manufacturing; Prostheses; Prosthetic arm; Developing countries; Nairobi; Kenya; Industrial design engineering; 3D Printing; Additiv Tillverkning; Proteser; Armprotes; Utvecklingsländer; Nairobi; Kenya; Teknisk design;

  Abstract : De traditionella armproteser som tillverkas i utvecklingsländer står inför stora problem i att leverera patienter med lämpliga hjälpmedel. Processen är inte bara tidskrävande eftersom varje enhet måste anpassas för varje enskild användare men vissa komponenter kan inte produceras lokalt vilket driver upp priset ytterligare. READ MORE

 3. 3. Homework before homestay : The importance of host-training for sustainable tourism development

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Rebecca Karlsson; [2017]
  Keywords : Philippines; homestay; sustainable tourism development; less developed countries; host; host-training; cultural exchange;

  Abstract : When tourism is growing fast it is important to develop it in a sustainable way which benefits the communities involved as much as possible. Homestay tourism can benefit local communities such as mass tourism has been widely criticized for failing to do. READ MORE

 4. 4. Home-country determinants of outward FDI: Evidence from BRICS economies and five developed countries

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Wang Haiyan; [2017]
  Keywords : market size; labor cost; exchange rate; inflation; interest rate; political risks; corruption; openness; technology; outward FDI; BRICS;

  Abstract : This paper studies the home-country determinants of outward FDI with a focus on nine empirically recognized host-country determinants of inward FDI, namely market size, labor cost, exchange rate, inflation, interest rate, political risks, corruption, openness, and technology. Based on a panel with 183 observations from BRICS and five developed countries (Australia, Germany, Japan, UK, US), evidence is found that market size, inflation, interest rate, political risks, and openness have significant influence on FDI outflows. READ MORE

 5. 5. CRISPR-Cas9 som ett nytt växtförädlingsverktyg

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Swälas; [2017]
  Keywords : CRISPR; Cas9; GM; GMO-lagstiftning; genomeditering; växtförädling;

  Abstract : Inom växtförädlingens värld så gör man nya framsteg i rasande takt. Teknikutvecklingen går så snabbt att lagstiftning och regleringar inte hänger med. Detta gäller inte bara i Sverige utan även resten av världen. READ MORE