Essays about: "Ekologiska livsmedel"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words Ekologiska livsmedel.

 1. 1. Ansvarsfulla inköp och identitet : en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oskar Eriksson; Andreas Hedlund; [2015]
  Keywords : CSR; inköp; företagsidentitet; företagsimage;

  Abstract : Initiativ inom Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett debatterat ämne inom den företagsekonomiska forskningen under senare decennier. Hittills har ingen allmänt accepterad definition etablerats om vad CSR är och hur det kan tillämpas i strategisk mening inom organisationer och företag. READ MORE

 2. 2. Life cycle assessment (LCA) of apples : a comparison between apples produced in Sweden, Italy and Argentina

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Davida Johansson; [2015]
  Keywords : apple; production; storage; packaging; transports; GWP; LCA;

  Abstract : Agricultural greenhouse gas emissions have great impact on climate change and need to be reduced. The production and transport of food accounts for up to 25% of total greenhouse gas emissions. READ MORE

 3. 3. En önskan om ökad förståelse och dialog : sörmländska livsmedelsproducenters syn på offentlig upphandling av livsmedel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Spaak; [2015]
  Keywords : offentlig upphandling; närproducerad mat; Södermanlands län; intervjuer med producenter; mångfunktionalitet; public procurement; locally produced food; County of Södermanland; interviews with producers; multi functionality;

  Abstract : Arbetet syftar till att undersöka hur producenter i Södermanlands län förhåller sig till offentlig upphandling av livsmedel. Sex producenter, en representant för en ekonomisk förening och en kostsamordnare har intervjuats för att få en djupare förståelse för vad livsmedelsproducenter upplever vara de största hindren och möjligheterna för att lämna anbud i offentliga upphandlingar av livsmedel. READ MORE

 4. 4. Ekologisk och konventionell mjölk : är det någon skillnad?

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Martina Näsholm; [2015]
  Keywords : ekologiska livsmedel; ekologisk mjölk; konventionell mjölk; mjölkens sammansättning;

  Abstract : Ekologiska livsmedel blir allt mer populära och försäljningen och efterfrågan har ökat de senaste åren. Matens kvalitet och näringsinnehåll och hur den produceras blir allt viktigare för konsumenten, och debatten kring ekologiska produkter är ständigt pågående. READ MORE

 5. 5. Social responsibility and import of certified organic food : A case study of 13 Swedish firms

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Anna George; [2015]
  Keywords : Organic food; Import; Convention Theory; Organic certification; Social responsibility; Ekologiska livsmedel; Import; Convention Theory; Ekologisk certifiering; socialt ansvar;

  Abstract : The thesis explores how social responsibility is addressed by firms importing certified organic food from developing countries to Sweden. The approaches to social responsibility of 13 Swedish firms were investigated, of which the majority were small or medium size (< 250 employees) and none belonged to the market-dominating group of grocery retailers. READ MORE