Essays about: "Ekologiska livsmedel"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Ekologiska livsmedel.

 1. 1. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Keywords : Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Abstract : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. READ MORE

 2. 2. Barriers to Sustainable Business Model Innovation in Swedish Agriculture

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Jennie Cederholm Björklund; [2017]
  Keywords : Business models; barriers sustainability; agriculture; innovation; entrepreneurship; agroecology; Affärsmodeller; agroekologi; entreprenörskap; hinder; hållbarhet; innovation; lantbruk;

  Abstract : Bakgrund: Svenska företag inom lantbruks- och livsmedelssektorn (s.k. agri-food) behövermöta ökade behov av hållbar samhällsutveckling med livskraftig landsbygd och ökadefterfrågan på livsmedel, samt utnyttja det gynnsamma läget framtida klimatförändringar förmed sig (Horizon 2020, Tell et al., 2016b). READ MORE

 3. 3. What role in the nitrogen supply do organic fertilizers have for organic farming?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Arvid Aschan; [2017]
  Keywords : organic farming; organic fertilizers; nitrogen supply;

  Abstract : The demand for organic products has been substantially increasing, which has been noted by Lantmännen, one of Northern Europe´s largest agricultural cooperative. With the increasing demand for organic products, Lantmännen has set a goal of doubling its trade in organic grain by year 2020. READ MORE

 4. 4. Ansvarsfulla inköp och identitet : en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oskar Eriksson; Andreas Hedlund; [2015]
  Keywords : CSR; inköp; företagsidentitet; företagsimage;

  Abstract : Initiativ inom Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett debatterat ämne inom den företagsekonomiska forskningen under senare decennier. Hittills har ingen allmänt accepterad definition etablerats om vad CSR är och hur det kan tillämpas i strategisk mening inom organisationer och företag. READ MORE

 5. 5. En önskan om ökad förståelse och dialog : sörmländska livsmedelsproducenters syn på offentlig upphandling av livsmedel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Spaak; [2015]
  Keywords : offentlig upphandling; närproducerad mat; Södermanlands län; intervjuer med producenter; mångfunktionalitet; public procurement; locally produced food; County of Södermanland; interviews with producers; multi functionality;

  Abstract : Arbetet syftar till att undersöka hur producenter i Södermanlands län förhåller sig till offentlig upphandling av livsmedel. Sex producenter, en representant för en ekonomisk förening och en kostsamordnare har intervjuats för att få en djupare förståelse för vad livsmedelsproducenter upplever vara de största hindren och möjligheterna för att lämna anbud i offentliga upphandlingar av livsmedel. READ MORE