Essays about: "Factors affect internet"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words Factors affect internet.

 1. 1. The Performance of TLS Protocol in Vehicular Embedded Computers

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Isack Mrema Jackson; [2016-09-19]
  Keywords : Security; Embedded Computing; Communication; TLS Protocol;

  Abstract : Transport Layer Security (TLS) is a protocol that is widely used to secure HypertextTransfer Protocol (HTTP) data transported across the Internet. This protocol comes with a set of operations that are for encryption, decryption, sharing keys forencryption etc. Studies have shown that these operations often cause performancedegradation. READ MORE

 2. 2. SSL/TLS configuration of swedish government agencies websites : Finding underlying factors affecting their security level

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Johan Larsson; [2016]
  Keywords : SSL TLS; security; government agencies; identifying factors;

  Abstract : The SSL/TLS protocols over HTTPs main tasks are to encrypt communication and provide verification to the user that the website is the one it is claiming to be. With an increase in egovernment and agencies using e-services where sensitive information can travel over the Internet the need for SSL/TLS has increased and will continue to increase. READ MORE

 3. 3. Teknik och management för en bättre boxhygien i slaktgrisstallar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Malin Olsson; [2016]
  Keywords : stallmiljö; ventilation; kylfaktor; värmebalans; liggbeteende;

  Abstract : Flera faktorer ligger till grund för god djurhållning, varav en av dessa är boxhygien. Förutom den dagliga tillsynen och grundläggande skötseln av grisarna, kan hygienen i grisboxarna påverkas av bland annat ventilation, värme/kyla och foder. READ MORE

 4. 4. Organizational Effects of Using SaaS Systems in SMEs

  University essay from Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Author : Mikael Jarting; Daniel Persson; [2016]
  Keywords : Software-as-a-Service; SaaS; Organizational effects; SME; Cloud;

  Abstract : "The cloud" has been a hot subject the last couple of years, and has been considered especially attractive to SMEs due to making it possible for whole information systems to be fully managed by the vendor. This can unburden the customer organization regarding for example large investment costs, hardware and software maintenance, while also adding flexibility and scalability. READ MORE

 5. 5. En sammanställning av olika rutiner som ger smågrisar en god start och uppväxt under diperioden : en litteraturstudie för grisintresserade

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Nilsson; [2016]
  Keywords : smågris; sugga; rutiner; diperiod; råmjölk; sammanfattning; uppväxt; laktation;

  Abstract : Svenska grisproducenter är duktiga på att föda upp och ta om hand grisar, ändå har Sverige den högsta smågrisdödligheten i Europa. Åtgärder för att minska smågrisdödligheten är därför ett av det viktigaste arbetena som kan göras och där mycket av arbetstiden bör ligga i svensk grisproduktion. READ MORE