Essays about: "Fine Reader"

Found 2 essays containing the words Fine Reader.

 1. 1. 3D stödd stadsplanering : en studie i hur samtida digital 3D baserad modelleringsteknik påverkar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Werner Nystrand; [2016]
  Keywords : city information modelling; detaljplanering; geovisualisering; LoD nivåer level of detail ; virutal reality; visuell retorik; översiktsplanering;

  Abstract : Det svenska samhället har krav på ett ökat bostadsbyggande. För att kunna höja produktionstakten kommer ofta argumentet att den snåriga processen från idé till bygglov via detaljplan måste förenklas. Bygglovsprocessen i sig representerar en mycket god, nationell demokratisk grundtanke. READ MORE

 2. 2. Classifying Receipts and Invoices in Visma Mobile Scanner

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Author : Almodhi Yasser; [2016]
  Keywords : Machine Learning; classifying; OCR; Tesseract; Fine Reader;

  Abstract : This paper presents a study on classifying receipts and invoices using Machine Learning. Furthermore, Naïve Bayes Algorithm and the advantages of using it will be discussed.  With information gathered from theory and previous research, I will show how to classify images into a receipt or an invoice. READ MORE