Essays about: "Fish Feed"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words Fish Feed.

 1. 1. Dairy waste - feed for fish?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thomas Eliasson; [2015]
  Keywords : dairy waste; waste water treatment; aquaculture; fish feed; yeast; SCP; kluyveromyces lactis; nucleic acid metabolism; digestive physiology of fish;

  Abstract : Global meat production has increased dramatically in the last 50 years and along with this growth, aquaculture has made a rapid development, now comprising 14.3 % of all meat produced. READ MORE

 2. 2. Vattenbruk inomhus : ett alternativ till lantbrukares tomma ekonomibyggnader

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology; SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ted Insulander; Johan Tobiasson; [2015]
  Keywords : vattenbruk; fiskodling; aquaculture; distributionskanal; marknad; tomma ekonomibyggnader; miljö; djurproduktion;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att kartlägga den svenska fiskodlingsbranschen inomhus, samt att förklara distributionskanalen från uppfödare till konsument. Detta för att identifiera möjligheterna och begränsningar för fiskodling i svenska lantbrukares tomma ekonomibyggnader. READ MORE

 3. 3. Olika fettfodermedels påverkan på mjölkfettets koncentration av långa omättade fettsyror

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Blomberg; [2015]
  Keywords : fettfoder; mjölkfett; omega-3-fettsyror; CLA;

  Abstract : Det finns ett stort intresse för att öka koncentrationen av långa fleromättade fettsyror i komjölk, omega-3-fettsyror till exempel har föreslagits ha önskvärda effekter på den kardiovaskulära hälsan hos människor. Våmsyra är en annan lång fleromättad fettsyra som har visat anticarcinogena effekter i musmodeller och har vissa positiva effekter på viktnedgång. READ MORE

 4. 4. Valorisation of organic waste : effect of the feeding regime on process parameters in a continuous black soldier fly larvae composting system

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Bram Dortmans; [2015]
  Keywords : organic waste management; animal feed; waste-to-biomass conversion rate; larval survival rate; waste reduction compost maturity;

  Abstract : Municipal solid waste- and especially organic solid waste management has be- come a major challenge in both developing and developed countries and is often related to the spread of diseases. At the same time, an increase in the demand for animal feed protein causes disturbances in (marine) ecosystems and nutrient recy- cling in soils is unsatisfactory in many places. READ MORE

 5. 5. Temporal correlation between the acoustic activity of harbor porpoise and the movement activity of their prey species at Kullaberg, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Emily Montgomerie; [2015]
  Keywords : Harbor porpoise; herring; cod; predator-prey relationship; Kullaberg;

  Abstract : The harbor porpoise is considered a threatened species in Swedish waters. A full understanding of its ecology and relationship to other species is important when designing effective conservation plans. READ MORE