Essays about: "Hållbar utveckling"

Showing result 1 - 5 of 442 essays containing the words Hållbar utveckling.

 1. 1. Can addressing asymmetrical information gaps be an approach towards sustainable public procurement : A qualitative case study of Swedish public procurements

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Camilo Alejandro Pena Hernandez; Eric John Alexander Rosenström; [2017]
  Keywords : Asymmetric information; functional oriented public procurement; Sustainable development; SPP; informationsasymmetri; funktionsorienterad upphandling; hållbar utveckling; hållbar offentlig upphandling;

  Abstract : Asymmetrical information gaps perceived by procurers creates barriers when introducing sustainability in public procurement. The prerequisite for addressing these have therefore been studied. READ MORE

 2. 2. Elektrisk lådcykel som tjänst : En konceptstudie

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Marcus Steenberg; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : This Master’s thesis was done with the research group Green Leap at KTH. Green Leap is working for engaging design in sustainable development to act as a catalyst for change. READ MORE

 3. 3. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svanland; [2017]
  Keywords : strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Abstract : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. READ MORE

 4. 4. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Andersson; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. READ MORE

 5. 5. An evaluation of the long-term functionality of Ecological Sanitation (EcoSan) projects in rural Burkina Faso : Reuse of sanitized human excreta as fertilizer in local agriculture

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Anna Jonsson; Anna Land; [2017]
  Keywords : Sustainable sanitation; Ecological Sanitation; EcoSan; UDDT; Human; Hållbar sanitet; Ekologisk sanitet; Ecological Sanitation; EcoSan;

  Abstract : 2.4 billion people worldwide lack access to basic sanitation solutions, with major health and environmental impact as a result. The recently adopted worldwide Sustainable Development Goals (SDG) aim to reduce this problem and extend the access to basic sanitation. READ MORE