Essays about: "Hållbar utveckling"

Showing result 1 - 5 of 367 essays containing the words Hållbar utveckling.

 1. 1. Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andreas Östlund; [2016]
  Keywords : stadsodling; medborgarmedverkan; omgestaltning;

  Abstract : När allt fler blir stadsmänniskor, i samband med en ökande urbanisering, väljer allt fler att odla tillsammans - stadsodling har blivit en trend världen över som en konsekvens av många faktorer. Individualisering och ökad ensamhet samt en starkare urbanisering bidrar till människors allt starkare vilja att odla tillsammans. READ MORE

 2. 2. Addressing social sustainability in residential development - An analysis of a residential developer and two municipalities in Sweden

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Linn Forsman; Sofie Jonsson; [2016]
  Keywords : Social sustainability; residential development; planning process; cooperation; values; Social hållbarhet; bostadsutveckling; planeringsprocessen; samarbete; värden;

  Abstract : Social sustainability is one of the three dimensions in the concept of sustainability and is seen as the weakest pillar of sustainable development. Previous literature concludes that social sustainability is a difficult concept to define and achieve. READ MORE

 3. 3. The effects of digitization on the music industry – From the viewpoint of music creators and independent record labels in Sweden

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Christina Primschitz; [2016]
  Keywords : digitization; music; music industry; artists; independent record labels; music streaming; digital technologies; disruption; Sweden;

  Abstract : Digitaliseringen, uppkomsten och den ökade populariteten av on-demand musikstreamingtjänster har förändrat musikbranschen i snabb takt. Tidigare studier visar att digitaliseringen har påverkat sättet hur media skapas, publiceras, distribueras och konsumeras. READ MORE

 4. 4. Local Businesses on Small Islands : Enabling the Transition to Sustainable Energy

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Ralph Ferguson; Natalia Ginghina; Max Jendruk; [2016]
  Keywords : renewable energy; energy efficiency; sustainable energy; businesses; islands; systems thinking;

  Abstract : Human activities pressure the socio-ecological system that maintains our quality of life by causing global repercussions such as climate change. The energy system, a major contributor to climate change due to its reliance on fossil fuels makes the transition to sustainable energy an imperative. READ MORE

 5. 5. The Sustainable City Year Program Public Scholarship for Community Development

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Nicholas Braun; Thomas Hutle; Milan Alexander Vonk; [2016]
  Keywords : Sustainability Challenge; Sustainable City Year Program SCYP ; Strategic Sustainable Development SSD ; Publicly Engaged Scholarship; Municipal Planning;

  Abstract : By 2050, an estimated 6.3 billion people or 66% of the world population will live in cities. Therefore, cities are in a high impact position regarding sustainability. READ MORE