Essays about: "INIKEA"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word INIKEA.

 1. 1. Restoration of degraded tropical rainforests through gap and line planting : effects on soil and light conditions and seedling performance

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lukas Holmström; [2016]
  Keywords : enrichment planting; seedling survival; seedling height; dipterocarp; light; stödplantering; plantprestanda; överlevnad; höjd; dipterocarp; ljuskvantitet;

  Abstract : Enrichment plantings are a common way to restore structures and diversity lost through degradation of tropical rainforests. Large areas are degraded every year, and although disturbance over large areas seldom are homogenous, few, if any studies have compared effects of enrichment planting treatments in forests with varying degradation. READ MORE

 2. 2. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Mellåker; [2016]
  Keywords : Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Abstract : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emmy Dieden; [2015]
  Keywords : ljus; höjdtillväxt; sekundär regnskog; pionjärarter; klimaxarter; skogsrehabilitering;

  Abstract : Regnskogen på Borneo är en av de artrikaste i världen men till följd av mänsklig aktivitet, såsom avverkning, har dessa ekosystem drabbats hårt. Naturlig återhämtning är svår då dessa störningsdrabbade områden missgynnar arter som tillhör områdets naturliga flora och därför finns det ett behov av aktiv rehabilitering av dessa skogar. READ MORE

 4. 4. Restoring biodiversity in degraded secondary rain forest in Sabah, Malaysia : natural regeneration of trees after restoration treatments

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sara Waern; [2015]
  Keywords : skogsbrand; selektiv avverkning; Dipterocarpaceae; assisterad naturlig föryngring ANR ; forest fire; selective logging; Dipterocarpaceae; assisted natural regeneration ANR ;

  Abstract : Many tropical rain forests has been lost or degraded as a result of human activities and environmental factors. Since the level of biodiversity is high in the tropics, maintaining these areas is of great importance. Forests like these are often assumed to benefit from forest restoration and rehabilitation. READ MORE

 5. 5. Rehabilitation in a tropical secondary rain forest in Malaysian Borneo : early effects of canopy properties on light conditions at the forest floor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Joakim Jansson; [2015]
  Keywords : tropisk sekundär regnskog; Dipterocarpaceae; krontäckning; ljus; densiometer; luckor; hemisfäriska foton; tropical secondary rainforest; openness; canopy; light; gaps; visible sky; hemispherical photographs; Crown Illumination Index; densiometer;

  Abstract : Tropisk regnskog i Sydostasien är ett av de områden som hyser störst biodiversitet i världen, av vilken stora ytor är hotat. Ön Borneo drabbades av en katastrof åren 1982-1983 efter att väderfenomenet El Niño orsakat torka med vidsträckta skogsbränder som följd. READ MORE