Essays about: "Information system"

Showing result 1 - 5 of 3586 essays containing the words Information system.

 1. 1. Diffusion MRI of Brain Tissue: Importance of Axonal Trajectory

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Author : Jan Brabec; [2018]
  Keywords : dMRI; diffusion magnetic resonance; axonal trajectory; axonal geometry; undulations; modeling; axons; inverse problem; diffusion spectrum; time-dependent diffusion; Physics and Astronomy;

  Abstract : Obtaining microstructural information non-invasively on brain tissue remains a challenge. Diffusion magnetic resonance imaging (dMRI) is an imaging method that can provide such information. That includes geometrical considerations of nerve cells projections, axons, that are present in the white matter of the human brain. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maja Blom; [2018]
  Keywords : lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. READ MORE

 3. 3. Deep Neural Networks for Inverse De-Identification of Medical Case Narratives in Reports of Suspected Adverse Drug Reactions

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Eva-Lisa Meldau; [2018]
  Keywords : De-Identification; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Natural Language Processing; Pharmacovigilance; Medical Language Processing; Privacy Protection; Adverse Drug Reactions;

  Abstract : Medical research requires detailed and accurate information on individual patients. This is especially so in the context of pharmacovigilance which amongst others seeks to identify previously unknown adverse drug reactions. READ MORE

 4. 4. Haptic Navigation in Virtual Reality : Investigating and developing guidelines for vibrotactile feedback using multiple types of information simultaneously

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Victor Davidsson; [2018]
  Keywords : Vibrotactile; Navigation; Simultaneous Multitype Information; Virtual Space; Head-mounted Device; Vibrotaktil; Navigation; Simultana Informationsflöden; Virtuell rymd; Huvudmonterade Enheter;

  Abstract : In recent years, progress has been made regarding the use of tactile devices such as belts and helmets for navigational tasks. As most of the devices and solutions so far have focused on presenting one type of information at a time, the potential for tactile devices for simultaneous multiple tasks have yet to be properly explored. READ MORE

 5. 5. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Lindell; [2018]
  Keywords : GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Abstract : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. READ MORE