Essays about: "Kontext"

Showing result 1 - 5 of 203 essays containing the word Kontext.

 1. 1. Expectations of Privacy in Voice Interaction – A Look at Voice Controlled Bank Transactions

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Christoffer Lambertsson; [2017]
  Keywords : voice; interaction; control; bank; privacy; expectations; environment; context; röststyrning; röstinteraktion; bank; banktjänster; förväntningar; miljö; kontext;

  Abstract : There is a strong mainstream interest in the tech world for voice interaction, in parts thanks to the technological advancements in the field and the use of big data which in some cases make speech recognition on par with humans. The aim of this paper is to explore the relationship between voice interaction and privacy. READ MORE

 2. 2. Öresundsidentitet - En studie om regional identitet och identitetsskapande i en transnationell kontext

  University essay from Lunds universitet/Socialantropologi

  Author : Karolina Hellqvist; [2017]
  Keywords : Öresund residents; regional identity; social anthropology; boundary; transnationalism; Social Sciences;

  Abstract : The Öresund region, or Greater Copenhagen as it also is represented as, is a cross-border region connecting Skåne with Copenhagen. Political initiatives have forced development towards a more integrated region with one regional identity. READ MORE

 3. 3. Sustainable Livelihoods: Household adaptation strategies to climate change and Gender structures : - A case study in two mid-hills agrarian mountain communities of Nepal

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Jonna Elofsson Bjesse; Sara Gräntz; [2017]
  Keywords : Climate Change; Vulnerability; Adaptation; Livelihood diversification; Gender; Nepal;

  Abstract : This study aims to investigate the influence of livelihood strategies and gender structures for climate change adaptation among rural households in two mid-hills agrarian mountain communities in Nepal. The Sustainable Livelihoods (SL) framework has been used to provide a holistic and micro-level perspective of livelihood strategies. READ MORE

 4. 4. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Eliasson; [2017]
  Keywords : historisk trädgård; medeltida trädgård; trädgårdsrekonstruktion; trädgårdsarkeologi;

  Abstract : Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. READ MORE

 5. 5. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Adler; [2017]
  Keywords : trädinventering; stadsträd; urban miljö; parkförvaltning; förvaltning; hållbar stad; management;

  Abstract : Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. READ MORE