Essays about: "Kontext"

Showing result 1 - 5 of 240 essays containing the word Kontext.

 1. 1. Om allt går åt skogen : organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Larsson; [2018]
  Keywords : livsmedelsberedskap; kapacitetsteori; skogliga livsmedelsresurser; beredskap; civilt försvar;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen ser ut. Bakgrunden till detta är att Sverige för första gången sedan början av 2000-talet har påbörjat återuppbyggnaden av ett civilt försvar, där livsmedelsberedskapen är en aspekt att ta hänsyn till. READ MORE

 2. 2. Traditional Table vs. Modern Flow Map : A quantitative comparison between two information visualizations

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Hjalmar Jakobsson; Kasper Karlgren; [2017]
  Keywords : Information-visualization; human computer interaction; flow-map;

  Abstract : In today’s world we have access to endless amounts of data of varying kind. We would like to be able to display data in a way that actually feels intuitive and not intimidating. READ MORE

 3. 3. Deep Neural Networks for Context Aware Personalized Music Recommendation : A Vector of Curation

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Oktay Bahceci; [2017]
  Keywords : Information Filtering; Information Retrieval; Search Engine; Search Engines; Recommendation; Music Recommendation; Personalized Recommendation; Personalised Recommendation; Context Aware Recommendation; Recommender Systems; Statistical Learning; Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Artificial Neural Networks; Feed Forward Neural Networks; Convolutional Neural Networks; Recurrent Neural Networks; Deep Neural Networks; Embedding;

  Abstract : Information Filtering and Recommender Systems have been used and has been implemented in various ways from various entities since the dawn of the Internet, and state-of-the-art approaches rely on Machine Learning and Deep Learning in order to create accurate and personalized recommendations for users in a given context. These models require big amounts of data with a variety of features such as time, location and user data in order to find correlations and patterns that other classical models such as matrix factorization and collaborative filtering cannot. READ MORE

 4. 4. Expectations of Privacy in Voice Interaction – A Look at Voice Controlled Bank Transactions

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Christoffer Lambertsson; [2017]
  Keywords : voice; interaction; control; bank; privacy; expectations; environment; context; röststyrning; röstinteraktion; bank; banktjänster; förväntningar; miljö; kontext;

  Abstract : There is a strong mainstream interest in the tech world for voice interaction, in parts thanks to the technological advancements in the field and the use of big data which in some cases make speech recognition on par with humans. The aim of this paper is to explore the relationship between voice interaction and privacy. READ MORE

 5. 5. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja-Lena Refsbäck; [2017]
  Keywords : urban cemetery; cultural heritage; design; landscape architecture; historical context; contrast; future cemetary;

  Abstract : Hur kan S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö utvecklas i en historisk och samtida kontext? Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i platsens kulturhistoria samt dess utvecklade funktion som viktig grönyta i staden, utveckla ett konceptuellt gestaltningsförslag som kan påvisa potentialen i S:t Pauli kyrkogårdars framtida användning. Med utgångspunkt i platsens kulturhistoria och nutida gestaltning är målet att presentera ett övergripande koncept för framtidens S:t Pauli kyrkogårdar - Norra, Mellersta och Södra samt att ge ett mer detaljerat designförslag för kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra. READ MORE