Essays about: "Kontext"

Showing result 1 - 5 of 217 essays containing the word Kontext.

 1. 1. Mapping and identifying misplaced devices on a network by use of metadata

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Author : Edward Fenn; Eric Fornling; [2017]
  Keywords : metadata analysis; network mapping; visualization; device placement;

  Abstract : Context. Network placement of devices is an issue of operational security for most companies today. Since a misplaced device can compromise an entire network and in extension, a company, it is essential to keep track of what is placed where. Knowledge is the key to success, and knowing your network is required to make it secure. READ MORE

 2. 2. Expectations of Privacy in Voice Interaction – A Look at Voice Controlled Bank Transactions

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Christoffer Lambertsson; [2017]
  Keywords : voice; interaction; control; bank; privacy; expectations; environment; context; röststyrning; röstinteraktion; bank; banktjänster; förväntningar; miljö; kontext;

  Abstract : There is a strong mainstream interest in the tech world for voice interaction, in parts thanks to the technological advancements in the field and the use of big data which in some cases make speech recognition on par with humans. The aim of this paper is to explore the relationship between voice interaction and privacy. READ MORE

 3. 3. Understanding Misunderstandings: International Students’ Intercultural Communication in Lund University Culture

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Silja Wendt; [2017]
  Keywords : Qualitative Analysis; Cultural Integration; Intercultural Communication; International Students; Cross-Cultural Competence; Lewis-Model; Interkulturell kommunikation; Internationella studenter; Kulturell integration; Kvalitativ analys; Kors-kulturell kompetens; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : 本文采用定性研究的方法,从文化分析的角度去探讨一个瑞典大学的国际学生的文化融合,尤其是从行为交流进行研究。 在日常的社会交流中产生的误解,可能会对留学生的个人经历造成负面的影响。这些负面的影响引起的挫败感可能影响学生的身心健康。 跨文化交流比较难捕捉,在文化融合上潜在的行为规则更是稀少。 以隆德大学和它的环境为例,本研究挖掘出跨文化交流中的一些意想不到的误解。 本研究采用半结构化的采访,自传式民族志以及观察的方法,把国际学生的视角突出。下列的研究为题作为主线贯穿整篇文章:隆德大学的国际学生在行为交流上遇到什么困难?这些问题在文化的层面上怎么理解?怎么促进文化融合? 实证材料贯穿于本研究中,此外还应用了社会交流理论如尔文·戈夫曼的人际互动理论和爱德华·霍尔对跨文化交际的研究,将行为交流联系在文化环境中。 对更多文化认同的需求,本文讨论了实际的操作以促进外来文化行为的跨文化交流。结果显示运用Lewis模式和我们长期的自身经验可以创造出跨文化交际能力,以此促进国际学生的文化融合的步伐。这也表明一所大学可以采取积极的行动应对这篇研究中所反映的问题。.. READ MORE

 4. 4. Fytoremediering som saneringsmetod och landskapsarkitektur i postindustriella hamnmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Baloo Peinkofer; [2017]
  Keywords : fytoremediering; förorenad mark; sanering; postindustriella miljöer;

  Abstract : Fytoremediering är en metod där föroreningar, i mark och vatten, extraheras, stabiliseras eller bryts ned med hjälp av växter. Då den industrialiserade världen innehar stora kvantiteter av förorenade områden och samtidigt behöver mark att bygga på för att möta de krav som en växande befolkning ställer, används idag ofta omfattande saneringsåtgärder. READ MORE

 5. 5. Motstånd för entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie om hur motstånd kan manifesteras i den gotländska socknen När

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emil Månsson; Anneli Olausson; [2017]
  Keywords : Motstånd; landsbygd; entreprenörskap; socialt kapital; kontext; inbäddning; nätverk;

  Abstract : Entreprenörskap bidrar till utveckling genom dess förmåga att använda resurser och driva marknaden framåt. Den ekonomiska tillväxten inom regioner är kopplade till lokala entreprenörer som påverkas av kontexten. READ MORE