Essays about: "Kritiska prestationsindikatorer"

Found 1 essay containing the words Kritiska prestationsindikatorer.

  1. 1. Jämförelse av hållbarhetsredovisning : fungerar dagens standard?

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Jens Göransson; Emma Hallström; [2013]
    Keywords : Hållbarhetsredovisning; Standard; Jämförbarhet; GRI; Kritiska prestationsindikatorer; Intressenter;

    Abstract : Hållbar utveckling är ett ämne som är på frammarsch vilket många företag har uppmärksammat. Då företag och organisationer orsakar miljöförstöring är det även de som kan påverka och förbättra problemen genom att jobba med just hållbarhetsfrågor. READ MORE