Essays about: "LCA"

Showing result 1 - 5 of 190 essays containing the word LCA.

 1. 1. The Environmental Impacts of Core Networks for Mobile Telecommunications. : A Study Based on the Life Cycle Assessment (LCA) of Core Network Equipment.

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Albena Pino; [2017]
  Keywords : Life cycle assessment; ICT; core network; environmental impacts;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Hygrothermal Analysis of Retrofitted Buildings in the Campus of Lund University

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Author : Nickolaj Feldt Jensen; [2016]
  Keywords : Retrofit; Interior Insulation; Hygrothermal; Energy Simulations; Life Cycle Cost; Life Cycle Assessment; Technology and Engineering;

  Abstract : As climate change have become generally accepted as a potential problem, reducing the greenhouse gas emissions and global energy demand has become an important research topic. This have led to an increased interest towards the retrofitting of the existing building stock, including cultural protected buildings. READ MORE

 3. 3. Life cycle assessments of arable land use options and protein feeds : A comparative study investigating the climate impact from different scenarios in the agricultural sector

  University essay from Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Author : Malin Karlsson; Linnea Sund; [2016]
  Keywords : LCA; arable land; protein feeds; biofuels; climate impact; fallow; wheat; rapeseed; DDGS; rapeseed meal; soybean meal;

  Abstract : The aim of this study was to investigate and compare the climate impact from different arable land use options and protein feeds aimed for cattle. This has been made by executing two life cycle assessments (LCAs). READ MORE

 4. 4. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristofer Södergren; [2016]
  Keywords : kommunikationsmaterial; landskapsanalys; orienterbarhet; rekreation; strandpromenad; stråk; Täby;

  Abstract : Examensarbetet handlar om att visa hur Värtans strandpromenad i Täby kommun kan utvecklas rekreativt samt hur förslagen kan kommuniceras med kommuninvånarna. Täby är beläget strax norr om Stockholm och är en kommun med kuststräcka mot skärgården och Stora Värtan. READ MORE

 5. 5. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Arén; [2016]
  Keywords : livscykelanalys; fasad; miljöanpassad produktutveckling; klimatpåverkan; ISO; Life Cycle Assessment; Facade; Environmental based product development; Climate change;

  Abstract : Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. READ MORE