Essays about: "LCA"

Showing result 1 - 5 of 189 essays containing the word LCA.

 1. 1. Life cycle assessments of arable land use options and protein feeds : A comparative study investigating the climate impact from different scenarios in the agricultural sector

  University essay from Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Author : Malin Karlsson; Linnea Sund; [2016]
  Keywords : LCA; arable land; protein feeds; biofuels; climate impact; fallow; wheat; rapeseed; DDGS; rapeseed meal; soybean meal;

  Abstract : The aim of this study was to investigate and compare the climate impact from different arable land use options and protein feeds aimed for cattle. This has been made by executing two life cycle assessments (LCAs). READ MORE

 2. 2. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristofer Södergren; [2016]
  Keywords : kommunikationsmaterial; landskapsanalys; orienterbarhet; rekreation; strandpromenad; stråk; Täby;

  Abstract : Examensarbetet handlar om att visa hur Värtans strandpromenad i Täby kommun kan utvecklas rekreativt samt hur förslagen kan kommuniceras med kommuninvånarna. Täby är beläget strax norr om Stockholm och är en kommun med kuststräcka mot skärgården och Stora Värtan. READ MORE

 3. 3. Nano products, Small companies, Big challenges: An exploration of the value of sustainability assessments for nano-companies

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Kimberly Ong; [2016]
  Keywords : nanotechnology; sustainability assessment; SME; nanomaterials; manufacturing; LCA; nanoproducts; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering; Science General;

  Abstract : There is a global demand for sustainable industrial development and a call to make manufacturing “greener”. Nanotechnologies are in a promising position to be early adopters of this concept. READ MORE

 4. 4. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Arén; [2016]
  Keywords : livscykelanalys; fasad; miljöanpassad produktutveckling; klimatpåverkan; ISO; Life Cycle Assessment; Facade; Environmental based product development; Climate change;

  Abstract : Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. READ MORE

 5. 5. A study of potential climate impacts from maintenance and replacements in timber buildings : From a lifecycle perspective

  University essay from KTH/Byggnadsmaterial

  Author : Malin Johansson; [2016]
  Keywords : Lifecycle assessment; LCA; timber structures; maintenance; replacement; costs; GWP; climate change; Livscykelanalys; LCA; träkonstruktioner; underhåll; utbyten; kostnader; GWP; klimatpåverkan;

  Abstract : The building sector contributes to a large part of the total emissions of greenhouse gases, which demands for increased sustainability in all phases of a buildings’ lifecycle. Choices of building materials and the respective required maintenance and replacements are becoming more important if further reductions of climate impacts should be obtained. READ MORE