Essays about: "Linseed Oil"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Linseed Oil.

 1. 1. Olika fettfodermedels påverkan på mjölkfettets koncentration av långa omättade fettsyror

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Blomberg; [2015]
  Keywords : fettfoder; mjölkfett; omega-3-fettsyror; CLA;

  Abstract : Det finns ett stort intresse för att öka koncentrationen av långa fleromättade fettsyror i komjölk, omega-3-fettsyror till exempel har föreslagits ha önskvärda effekter på den kardiovaskulära hälsan hos människor. Våmsyra är en annan lång fleromättad fettsyra som har visat anticarcinogena effekter i musmodeller och har vissa positiva effekter på viktnedgång. READ MORE

 2. 2. An investigation of the lipid content and lipid composition in Atlantic salmon, pink salmon and striped catfish, obtained at the local retailers in Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Sara Lövkvist; [2014]
  Keywords : fatty acids; n-3 LCPUFA; EPA; DHA; Vegetable oils; aquaculture; fish feed;

  Abstract : The aim of this study is to investigate the lipid content and lipid composition of fatty acids in Atlantic salmon (Salmo salar), pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) and striped catfish (Pangasius hypophthalmus), obtained at the local retailers in Uppsala, Sweden. Then explore the cause of the differences in the fatty acids between the three fish species. READ MORE

 3. 3. Epoxidised linseed oil as hydrophobic substance for wood protection : technology of treatment and properties of modified wood

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Victor Fernández-Cano; [2013]
  Keywords : dimensional stability; epoxidised linseed oil; FT-IR spectroscopy; impregnation; leaching; linseed oil; mechanical properties; modified wood; Scots pine sapwood; two-step process;

  Abstract : Public concern about the release of toxic compounds from wood-based products drives legislation towards enforcing industries to find and use more sustainable solutions for wood treatment. Plant oils are good alternatives to treat wood, minimizing or even neutralizing the impact on the environment. READ MORE

 4. 4. Tillskott av linfrö till foderstater för mjölkkor : påverkan på näringstillförseln och mjölkens fettsyra-sammansättning hos 5 sydsvenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Angelica Eriksson; [2012]
  Keywords : Linfrö; Omega-3; Omega-6; Mjölkavkastning; Metanavgång; Klimatpåverkan;

  Abstract : Två viktiga fettsyror som människan inte själv kan bilda är α-linolensyra (C18:3) och linolsyra (C18:2) vilka är en omega-3 respektive en omega-6 fettsyra. Ett balanserat förhållande mellan dessa fettsyror har visat sig vara viktigt för den mänskliga hälsan men idag är intaget av omega-3 lägre i kosten på grund av att den ingår i färre produkter än de med omega-6. READ MORE

 5. 5. Yeast biomass production from rest products for fish feed

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Fawad Khan; [2011]
  Keywords : Fish Feed; Glycerol; Linseed Oil; Beer Water; Waste from paper industry; Yeast;

  Abstract : Proper nutrition plays a key role in the growth of fish. However, limited supply of raw materialfor fish feed has posed problem for the ever-growing Aquaculture. Waste water from foodindustries (e.g. READ MORE