Essays about: "Management information system case study"

Showing result 1 - 5 of 254 essays containing the words Management information system case study.

 1. 1. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Lindell; [2018]
  Keywords : GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Abstract : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. READ MORE

 2. 2. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Keywords : Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Abstract : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. READ MORE

 3. 3. An investigation into Swedish E-waste collection and recycling system - A case study in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Yiwei Zhang; Peyman Bashiri; [2017-06-29]
  Keywords : E-waste management; reverse logistics; Sweden; Gothenburg; E-waste collecting and recycling system;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Understanding barriers for working with a management system in the construction industry

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Lisa Johansson; Magdalena Lemos Ribeiro; [2017]
  Keywords : Management system; Knowledge reuse; Information systems; Lean management; Lean construction;

  Abstract : A company's performance may depend on the effectiveness of its management system. Without a management system, a company does not have a common way of working and may not strive towards the same objectives and policies. Information sharing within the organisation may also be more difficult without a system. READ MORE

 5. 5. Knowledge sharing in public sector organisations A case study of Swedish county councils

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : NIKLAS STREIJFFERT; [2017]
  Keywords : Project Management; Knowledge; Knowledge Management; Project Knowledge Management; Public Sector Organisation;

  Abstract : This study investigates how Swedish county councils preserve knowledge andmanage knowledge sharing within their organisation. The study examines how theseorganisations cope with transferring knowledge among new recruits and employees aswell as cope with project knowledge. READ MORE