Essays about: "Organic food"

Showing result 1 - 5 of 177 essays containing the words Organic food.

 1. 1. Impact of Crop Diversity, Fertilization and Legumes on Soil Organic Carbon in Grasslands

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kristina Witzgall; [2016]
  Keywords : soil quality; Soil organic carbon; agricultural productivity; perennial production grassland; fertilization; crop diversity; soil carbon; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Agricultural soil quality is decreasing as a result of the expansion and intensification of agriculture. A key indicator of soil quality is soil organic carbon (SOC) which is degraded when land is converted from natural to cultivated systems and subject to intensive agricultural land use, reflecting reduced soil fertility and productivity. READ MORE

 2. 2. Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in African Darter (Anhinga rufa) Eggs along Vaal River, South Africa : Comparison of Homologue and Isomer Profiles

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Felicia Fredriksson; [2016]
  Keywords : Per- and polyfluoroalkyl substances PFASs ; Perfluorooctane sulfonate PFOS ; linear and branched isomers; African Darter; Vaal River; bird eggs; Per- och polyfluoralkylerade substanser PFASs ; perfluoroktansulfonat PFOS ; linjära och grenade isomerer; African Darter; Vaal River; fågelägg;

  Abstract : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of toxic and persistent organic compounds. Their properties make them extremely resistant and they have been shown to have bioaccumulation and toxic properties in the environment and also to biomagnify in both aquatic and terrestrial food webs. READ MORE

 3. 3. Risk Assessment and Mitigation Strategies : Suppliers and Retailers in the Swedish Organic Food Market

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Grégoire Bocquillon; Martin Ekallam; [2016]
  Keywords : organic food supply chain risk assessment risk mitigation strategies swedish organic market;

  Abstract : AbstractBackground: Consumer interest and demand for healthy and ecologically produced local food has led to a high market demand that local production cannot meet. Product attributes of perishability and short life cycles ensure that even local supply chains are challenging to manage. READ MORE

 4. 4. Ekosystemtjänster från naturliga fiender i äppelodling : en jämförelse mellan påverkan av ekologiskt och integrerat växtskydd

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elina Kalmi Borgström; [2016]
  Keywords : naturliga fiender; habitatmanipulering; blomsterremsor; lähäck; insekticid; biologiska bekämpningsmedel; Bacillus thuringiensis; CpGV;

  Abstract : I Sverige har vi en striktare reglering av kemiska bekämpningsmedel än i många andra länder. Trots detta besprutar vi årligen våra fruktodlingar med flera ton insekticider. READ MORE

 5. 5. En jämförande studie av konventionella och ekologiska odlingssystem på svenska växtodlingsgårdar : har de närmat eller skiljt sig åt över tid?

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Danira Behaderovic; [2016]
  Keywords : ekologiska växtodlingssystem; ekosystemtjänster; konventionella växtodlingssystem; växtföljd; växtnäring; växtodlingssystem; växtskydd;

  Abstract : Begränsad tillgång till odlingsbar mark, krav på minskad negativ miljöpåverkan och en växande världsbefolkning ökar efterfrågan på tillräcklig livsmedelsproduktion och hållbara odlingssystem. De flesta aktörer inom lantbruket kan enas om att hållbara odlingssystem är målet, men vägen för att nå dit skiljer sig. READ MORE