Essays about: "Organic"

Showing result 1 - 5 of 1119 essays containing the word Organic.

 1. 1. Price Premium of Organic Food in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Markus Hertz; Felix Åkebrand; [2017-03-14]
  Keywords : ;

  Abstract : Individuals are increasingly demanding pesticide-free and environmentally friendlier options in their grocery shopping. They are, however, well aware that when arriving at the cashier- they are going to have to pay for it. Literally. READ MORE

 2. 2. "Be the Change?" - Exploring the Environmental Mitigation Potential of Lifestyle Changes in Europe Using a Multi-Regional Input-Output Model

  University essay from Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Ruben Lundström; [2017]
  Keywords : Sustainable Consumption; Climate Mitigation; Lifestyles; Europe; MRIO; Technology and Engineering;

  Abstract : Är det möjligt för konsumenter att vara förändringen man vill se i samhället, och därmed bidra till en hållbarare framtid? Med hjälp av en modell baserad på Multi-Regional Input-Output (MRIO) analys undersöks den miljömässiga potentialen av olika livsstilar i EU. Europeiska hushålls fotavtryck för koldioxid, toxicitet, vatten och land beräknas för olika konsumtionsmönster. READ MORE

 3. 3. A study based on consumer ́s choice : Consumer’s Attitude Towards Organic Food and Non-Organic Food.

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Saba Mustafa; [2017]
  Keywords : Consumer behavior; Decision-making process; Organic food; Non-organic food; Supermarkets;

  Abstract : The purpose of this paper was to understand the factors affect on consumer behavior while buying organic and non-organic food. The author of this study aims to answer the research question: “What types of factor effect on consumer ́s behavior and decision-making process while buying organic and non-organic food?” The structure of this chapter based on these models “Factor effects on consumer behavior” and “the process of consumer ́s decision shaping” to understand consumer behavior, decision- making process, followed by the information about organic food and rules and regulation for organic selling. READ MORE

 4. 4. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler från tallbark

  University essay from SLU/Institutionen för skogliga biomaterial och teknologi (SBT) (t.o.m. 131204)

  Author : Tomas Ekström; [2017]
  Keywords : tannin; bark; polymer; slam; Pinus sylvestris; extraktion; optimering;

  Abstract : Varje år produceras cirka 1 miljon ton slam i de svenska reningsverken. I slammet ackumuleras oönskade metaller och organiska ämnen. För att avvattna och skilja slammet från avloppsvattnet och effektivisera transporten till deponi eller åkermark som gödsel används ett flocknings-/koaguleringsmedel. READ MORE

 5. 5. Biogödsel som kvävekälla i hydroponisk tomatproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elliot Strandmark; [2017]
  Keywords : tomat; hydroponisk; produktion; växthus; mineralgödsel; biogödsel; kväve; nitrat; ammonium;

  Abstract : I hydroponisk produktion av tomat används nästan uteslutande lättlösliga mineralgödselmedel som näringskälla. Industriell fixering av kväve till mineralgödselmedel genom Haber-Bosch processen är en process som påverkar miljön negativt. READ MORE