Essays about: "Parking Design"

Showing result 1 - 5 of 56 essays containing the words Parking Design.

 1. 1. Automotive Test Advances: Implications on ASIC production tests for Fingerprint Cards AB - new requirements and yield consequences

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Henrik Felding; [2017]
  Keywords : Automotive electronics; production test; AEC-Q100; reliable electronics; dynamic testing; manufacturing of integrated circuits; Fingerprint Cards AB; Technology and Engineering;

  Abstract : The purpose of the thesis was to study the safety and reliability requirements in the automotive industry from a production test perspective. A survey of the requirements in the automotive standard AEC-Q100 was conducted and the implications of compliance with the requirements were analyzed. READ MORE

 2. 2. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Therese Lindqvist; Amanda Söderman; [2017]
  Keywords : externa handelsområden; landskapsarkitektur; områdesutveckling; temporär; temporär användning; temporär design; tidsbegränsad; utvecklingstiden;

  Abstract : Högt tryck på stadens ytor resulterar i att många områden vilka tidigare inte ansetts lämpliga för blandade funktioner omvandlas till urbana stadsdelar. Externa handelscentrum är områden vilka möter en sådan utveckling. READ MORE

 3. 3. Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josef Östblom; Susan Smith; [2017]
  Keywords : gestaltning; inkluderande design; mänsklig aktivitet; offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet;

  Abstract : När städer förtätas bli kvalitativa offentliga rum en viktig faktor för livet i staden. De offentliga rummen är medborgarnas gemensamma resurs. Genom design som verktyg kan alla inkluderas i en stad med god livsmiljö. READ MORE

 4. 4. Boat Storage System

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Jin YiPing; Tao Long; [2017]
  Keywords : Boat Storage System; structural analysis; Programmable Logic Controller; PLC; Automatically; Efficient;

  Abstract : Nowadays, people have a boat of themselves become more and more popular. People use their boat for fishing trip and taking holiday. However, most of them do not want to take care of their boat by themselves. One of the reasons might be the place of a boat occupied. READ MORE

 5. 5. Mechanical Parking System

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : FengYuan Wang; Yi Liu; [2017]
  Keywords : Automatic; PLC programming; lift; hydraulic system; dimensional; fixed system.;

  Abstract : With the development of the transport, the traffic is more and more crowed. And another reason which is the price of the vehicle is cheaper. READ MORE