Essays about: "Patrik Andersson"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Patrik Andersson.

 1. 1. Predicting the deflection of electric heater rods in a critical heat flux test loop

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Patrik Andersson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Process för kontroll av kranvikter

  University essay from Luleå/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Patrik Johansson; Joachim Andersson; [2013]
  Keywords : regression; tikhonov; least squares; regularization;

  Abstract : Att ha bra kännedom om sin produkts egenskaper är viktigt i alla företag. Speciellt viktigt är det i de fall när en specifik egenskap kan ha en direkt inverkan på kundens säkerhet. Egenvikten hos lasthanteringsutrustning är en sådan egenskap. READ MORE

 3. 3. Rendering with Marching Cubes, looking at Hybrid Solutions

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Author : Patrik Andersson; Sakarias Johansson; [2012]
  Keywords : marching cubes; terrain; hybrid; hybrid solution; rendering; heightmaps; voxel rendering; marching tetrahedrons;

  Abstract : Marching Cubes is a rendering technique that has many advantages for a lot of areas. It is a technique for representing scalar fields as a three-dimensional mesh. It is used for geographical applications as well as scientific ones, mainly in the medical industry to visually render medical data of the human body. READ MORE

 4. 4. Metallic residues after hydriding of zirconium

  University essay from KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Author : Patrik Andersson; Carl-Magnus Arvhult; [2012]
  Keywords : zirconium hydride; ZrH; nuclear fuel; nitride; metallic residues; hydriding; hydrogenation;

  Abstract : As a part of the production of nitride nuclear fuel for use in fast nuclear reactors, zirconium is hydrided followed by nitriding and mixing with uranium nitride. This work concludes a study of unwanted metallic particles present in a powder that is supposed to be a zirconium hydride. READ MORE

 5. 5. Rendering with Marching Cubes, looking at Hybrid Solutions

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Author : Patrik Andersson; Sakarias Johansson; [2012]
  Keywords : marching cubes; terrain; hybrid; hybrid solution; rendering; heightmaps; voxel rendering; marching tetrahedrons;

  Abstract : Marching Cubes is a rendering technique that has many advantages for a lot of areas. It is a technique for representing scalar fields as a three-dimensional mesh. It is used for geographical applications as well as scientific ones, mainly in the medical industry to visually render medical data of the human body. READ MORE