Essays about: "Patrik Andersson"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Patrik Andersson.

 1. 1. Predicting the deflection of electric heater rods in a critical heat flux test loop

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Patrik Andersson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Process för kontroll av kranvikter

  University essay from Luleå/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Patrik Johansson; Joachim Andersson; [2013]
  Keywords : regression; tikhonov; least squares; regularization;

  Abstract : Att ha bra kännedom om sin produkts egenskaper är viktigt i alla företag. Speciellt viktigt är det i de fall när en specifik egenskap kan ha en direkt inverkan på kundens säkerhet. Egenvikten hos lasthanteringsutrustning är en sådan egenskap. READ MORE

 3. 3. Metallic residues after hydriding of zirconium

  University essay from KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Author : Patrik Andersson; Carl-Magnus Arvhult; [2012]
  Keywords : zirconium hydride; ZrH; nuclear fuel; nitride; metallic residues; hydriding; hydrogenation;

  Abstract : As a part of the production of nitride nuclear fuel for use in fast nuclear reactors, zirconium is hydrided followed by nitriding and mixing with uranium nitride. This work concludes a study of unwanted metallic particles present in a powder that is supposed to be a zirconium hydride. READ MORE

 4. 4. Advanced control of electro hydraulic forestry machine

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Author : Patrik Andersson; Tommy Majuri; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Disturbances of the surroundings in an urban infrastructure project

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : Patrik Andersson; Annie Johansson; [2012]
  Keywords : Construction; Disturbances; Surrounding; Infrastructure;

  Abstract : .... READ MORE