Essays about: "Post-operative Pain"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Post-operative Pain.

 1. 1. Attityder kring och användning av anestesi och analgesi vid ovariohysterektomi av katt hos veterinärer i Sverige : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Mia Petersson; [2017]
  Keywords : ovariohysterektomi; katt; enkätstudie; läkemedelsanvändning; lokalbedövning;

  Abstract : Katter är historiskt sett underbehandlade för smärta. Syftet med denna studie var att undersöka hur veterinärer i Sverige förhåller sig till smärtlindring under och efter ovariohysterektomier på katt, samt att undersöka hur stor andel av veterinärerna som använder lokalbedövning under operationen. READ MORE

 2. 2. Facial expression of pain in horses undergoing flexion test and relation to lameness

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ingrid Lindstedt; [2017]
  Keywords : horse; equine; pain evaluation; pain face; lameness; flexion test;

  Abstract : SUMMARY Recent studies have indicated that horses in pain exhibit a facial expression of pain. The so called pain face includes a number of different pain specific attributes. Up until now, the equine pain face has only been studied on horses with induced somatic pain or post-operative pain. READ MORE

 3. 3. UI design for PAIN-OUT Online System

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Xiaojie Yang; [2014]
  Keywords : PAIN-OUT; UI design; postoperative pain;

  Abstract : How to achieve a quality improvement for individual post-operative pain treatment is an important issue. PAIN-OUT is a multinational research project and its aim is to build functional software for clinicians with post-operative pain management. READ MORE

 4. 4. Hur användbar är epiduralanestesi inom dagens smådjursmedicin?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Gabriella Håkansson; [2014]
  Keywords : epiduralanestesi ; anestesitekniker; anestesi; analgesi; veterinärmedicin; extradural ; epiduralanesthesia; anesthesia; veterinamry medicine; extradural; analgesia;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att ge en överblick i hur epiduralanestesi utförs och vilka risker och fördelar som tekniken medför. Epiduralanestesi är en typ av lokalanestesi och central nervblockad. READ MORE

 5. 5. Användning av smärtskala på marsvin – experimentell studie i klinikmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Lundgren; [2013]
  Keywords : marsvin; smärtbeteende; smärtskala; smärtbedömning; smärta;

  Abstract : Assessing and measuring post-operative pain in all animals is a challenge, but doing it in small mammals, for example guinea pigs, presents an even larger difficulty. Validated pain scales developed for use in dogs in clinical practice are currently available, but no such scale has been widely accepted for use in guinea pigs in the veterinary setting. READ MORE