Essays about: "Project groups"

Showing result 1 - 5 of 446 essays containing the words Project groups.

 1. 1. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Johan Månsson; [2018]
  Keywords : Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Abstract : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. READ MORE

 2. 2. Customer segmentation in services based on characteristics A study at AstaZero

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : AMANUEL FIDEL KELATI; ANEL MASLO; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : BackgroundFor service companies, it is essential to deliver good customer service to stay competitive outin the market. Customer needs are changing over time and there are different needs fordifferent customer groups. READ MORE

 3. 3. Balance assessment in children with cerebral palsy; methods for measuring postural stability

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Michaela Sjödin; [2018]
  Keywords : Center of mass; center of pressure; postural stability; bilateral spastic cerebral pares; balance; quiet standing.;

  Abstract : The most common way to measure postural stability is to examine the displacement of the center of pressure (CoP). But some scientists claim that the center of mass (CoM) is what really indicates the sway of the whole body, since the body is a multi-joint system. READ MORE

 4. 4. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Wallstedt; [2018]
  Keywords : delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Abstract : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. READ MORE

 5. 5. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Keywords : Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE