Essays about: "Public housing companies"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Public housing companies.

 1. 1. Framework procurements and their effect on the Swedish housing market – An analysis of SABO Kombohus Bas

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Bonnie Winnberg; Simone Heller; [2016]
  Keywords : Public housing companies; Framework procurements; Construction costs; Housing shortage; Industrialized housing construction; Rental apartments; Competition; Allmännyttan; Ramavtalsupphandling; Byggkostnader; Bostadsbrist; Industrialiserat byggande; Hyresrätter; Konkurrens;

  Abstract : Sweden is suffering from a large housing shortage due to urban population growth and low levels of new construction. Public housing companies play a major role on the market with their 46 percent share of the rental market. The production of rental apartments is especially problematic since profitability is limited. READ MORE

 2. 2. Upgrading of the “million programme” – A case study

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Andreas Furubom; [2016]
  Keywords : Real Estate; Construction; “million programme”; Fastigheter; byggande; miljonprogram;

  Abstract : Det som idag sammanfattas som miljonprogrammet har sitt ursprung under entioårsperiod (cirka 1965-1975), då riksdagen beslutade att man med uppbyggnad aven miljon nya bostäder skulle bota den bostadsbrist som var. Beslutet fick ett positivtbemötande och man började bygga bostäder, främst i ytterområdena. READ MORE

 3. 3. Söderåslänken : ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elisabeth Möllerström; [2013]
  Keywords : Åstorp; idenitet; mötesplats; centrumutveckling; regional utveckling; torg; järnvägspark; Söderåsen; rekreation;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om hur Åstorp, en mindre ort i nordvästra Skåne kan utveckla sin identitet och attraktivitet som Söderåsstaden. Syftet med examensarbetet är att undersöka, försöka förstå och med fokus på gestaltning ge förslag på utveckling av en mindre centralorts problematik med identitet och fortsatt utveckling i en konkurrensutsatt region. READ MORE

 4. 4. Localisations of Logistics Centres in Greater Stockholm

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Gunnar Larsson; [2012]
  Keywords : Logistics; Stockholm; location; localisation factors; warehouse; terminal; logistics centres; logistics parks; future; scenario.;

  Abstract : This study examines how and on what basis logistics centres are located in Greater Stockholm. Its purpose is to formulate a possible future scenario regarding localisations of logistics centres in Greater Stockholm in 10-15 years. READ MORE

 5. 5. Strategy Analysis of Real Estate Company Property Development in Medium Size City in China

  University essay from KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Author : Yiping Ji; [2011]
  Keywords : Real estate market; Policies; Housing demand; Housing supply; Medium and small size of cities;

  Abstract : Real estate industry is a new economic growth point and main industry in Chinese gross domestic product nowadays. This paper analyzes the trend of Chinese real estate market development to help investors to understand the current situation of Chinese real estate markets and policies better, so as to make better real estate investment decisions in China in the future. READ MORE