Essays about: "Public housing companies"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words Public housing companies.

 1. 1. The day after the Stockholm 2013 riots : Järva as The Safe City?

  University essay from Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Johannes Lidmo; [2017]
  Keywords : urban riots; segregation; neoliberalisation; safety; Järva; Stockholm; Sweden;

  Abstract : Urban riots have increased in the global-north in recent years. Previous research on riots identify causes and triggers, but also where they are more likely to happen. Rioters, residents and the police are commonly studied. READ MORE

 2. 2. Businesslike or not? : A mixed method study based on the Balanced Scorecard comparing the public and private rental-housing companies in Sweden

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Linn Sidahl; Fanny Stenlund; [2017]
  Keywords : Balanced Scorecard Method; Convergence; Neutral competition; Public rental housing companies; Public vs. Private rental housing companies; Businesslike principles;

  Abstract : In 2011 a new law concerning the public rental-housing sector in Sweden was imposed. The reason behind the amendment was that the Swedish government was concerned that the previous law did not comply with the EC-laws concerning state aid and competition rules. READ MORE

 3. 3. Upgrading of the “million programme” – A case study

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Andreas Furubom; [2016]
  Keywords : Real Estate; Construction; “million programme”; Fastigheter; byggande; miljonprogram;

  Abstract : Det som idag sammanfattas som miljonprogrammet har sitt ursprung under entioårsperiod (cirka 1965-1975), då riksdagen beslutade att man med uppbyggnad aven miljon nya bostäder skulle bota den bostadsbrist som var. Beslutet fick ett positivtbemötande och man började bygga bostäder, främst i ytterområdena. READ MORE

 4. 4. Framework procurements and their effect on the Swedish housing market – An analysis of SABO Kombohus Bas

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Bonnie Winnberg; Simone Heller; [2016]
  Keywords : Public housing companies; Framework procurements; Construction costs; Housing shortage; Industrialized housing construction; Rental apartments; Competition; Allmännyttan; Ramavtalsupphandling; Byggkostnader; Bostadsbrist; Industrialiserat byggande; Hyresrätter; Konkurrens;

  Abstract : Sweden is suffering from a large housing shortage due to urban population growth and low levels of new construction. Public housing companies play a major role on the market with their 46 percent share of the rental market. The production of rental apartments is especially problematic since profitability is limited. READ MORE

 5. 5. Söderåslänken : ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elisabeth Möllerström; [2013]
  Keywords : Åstorp; idenitet; mötesplats; centrumutveckling; regional utveckling; torg; järnvägspark; Söderåsen; rekreation;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om hur Åstorp, en mindre ort i nordvästra Skåne kan utveckla sin identitet och attraktivitet som Söderåsstaden. Syftet med examensarbetet är att undersöka, försöka förstå och med fokus på gestaltning ge förslag på utveckling av en mindre centralorts problematik med identitet och fortsatt utveckling i en konkurrensutsatt region. READ MORE