Essays about: "Rödräv"

Found 4 essays containing the word Rödräv.

 1. 1. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Mattsson; [2016]
  Keywords : djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Abstract : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. READ MORE

 2. 2. Utgör rödräven ett hot mot det svenska fjällrävsbeståndet?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Dadell; [2016]
  Keywords : Fjällräv; Rödräv; Sverige; fennoskandinvien; Arctic fox; Red fox; Sweden; fennoscandinavia;

  Abstract : Fjällräven (Vulpes lagopus) har sedan 30-talet varit hotad i Skandinavien och trots att den varit skydda mot jakt så har den inte återhämtat sig. Då jakt inte har varit ett hot mot den svenska fjällräven de senaste 80 åren finns det andra teorier om varför fjällrävspopulationen inte har återgått till sin ursprungliga storlek. READ MORE

 3. 3. Mårdhunden – ett hot mot europeiska ekosystem?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sandra Carlén; [2015]
  Keywords : Nyctereutes procyonoides; mårdhund; invasiv; raccoon dog; alien;

  Abstract : Mårdhunden är en invasiv art i Europa och har tack vare sin generalistiska diet, hög reproduktivitet och stor anpassningsbarhet lyckats etablera sig i stora delar av Nord-, Öst- och Centraleuropa. Den introducerades i tidigare västra Sovjetunionen mellan 1929 och 1955 med syftet att få ett nytt pälsdjur att jaga. READ MORE

 4. 4. Smittsam cancer hos tasmansk djävul

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lisa Marie Andersson; [2014]
  Keywords : smittsam cancer; devil facial tumour disease; tasmansk djävul; contagious cancer; devil facial tumour disease; tasmanian devil;

  Abstract : Detta är en litteraturstudie av sjukdomen Devil Facial Tumour Disease (DFTD) som drabbar tasmansk djävul. De lever i vilt tillstånd på ön Tasmanien som ligger utanför Australiens södra kust. Tasmanska djävular är köttätande pungdjur i ungefär samma storlek som en rödräv. READ MORE