Essays about: "Rörflen"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word Rörflen.

 1. 1. Grovfoder till lågdräktiga dikor med speciellt fokus på fiber och protein

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Frendberg; [2017]
  Keywords : Rörflen; ; NDF; ; iNDF; ; torrsiktning; ; partikelstorlek i träck;

  Abstract : Till följd av ökande efterfrågan på betande nötkreatur och nötkött från nötkreatur uppfödda i Sverige har dikalvsproduktionen i Sverige ökat. För att möta behovet behöver produktionen öka ytterligare, vilket kräver en bättre ekonomisk lönsamhet för lantbrukare som håller dikor. READ MORE

 2. 2. Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Holmström; [2014]
  Keywords : rörflen; strömedel; djupströbädd; damm; uppsugningsförmåga; ströåtgång;

  Abstract : På grund av de blöta höstarna de senaste åren har priset på halm stigit. Intresset har därmed ökat för att börja odla och använda energigräset rörflen som alternativt strömedel. Rörflen slås sent på hösten eller tidigt på våren för att sedan balas i slutet på april, eller i början på maj. READ MORE

 3. 3. Kreatininutsöndring och kväveutnyttjande hos dikor som ges olika typer av grovfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Duvelid; [2014]
  Keywords : diko; grovfoder; kreatinin; purinderivat; kväveutnyttjande; urinuppsamling; ko; nöt;

  Abstract : Djurproduktionen står idag för en stor andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är viktigt att minska dessa utsläpp och ett sätt är att öka kornas kväveeffektivitet, det vill säga att en större andel av kvävet i fodret används av djuret till produktion i stället för att utsöndras i träck och urin. READ MORE

 4. 4. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Janina Nihlstrand; [2013]
  Keywords : får; djupströbädd; kompostering; strömedel;

  Abstract : I dagens svenska fårproduktion hålls de flesta djuren på djupströbäddar av halm under stallperioden. Att få till en väl fungerande djupströbädd som brinner kan ibland upplevas som en utmaning då den mikroorganiska aktiviteten som sker i bädden är en komplicerad process. READ MORE

 5. 5. Ut ur Östersjön genom vassen : beskrivning av övergödningsproblematiken samt optimering av en reningsmetod genom skörd av vattenväxter

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Sofie Orvestedt; [2013]
  Keywords : vass; fosfor; kväve; övergödning; skörd; vattenväxter; näringsupptag; Östersjön; jättegröe; kaveldun; rörflen; andmat;

  Abstract : This study is based on AgroSeas business idea from environmental problems to valuable resource, with the objective to optimize a method to purify the already eutrophicated Baltic Sea by harvesting water plants, mainly reed. The nutrients will then be recirculated to arable land through residues from biogas production. READ MORE