Essays about: "Rostam Usef Eillas"

Found 1 essay containing the words Rostam Usef Eillas.

  1. 1. Learning time for graduated project manager

    University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Yasser Alho; Rostam Usef Eillas; [2016]
    Keywords : ;

    Abstract : Byggbranschen står idag inför stora utmaningar gällande rekrytering av erfarna projektledare. Företagen har upplevt svårigheter med att hitta erfarna projektledare, detta beror på att det saknas nästan två generationer av projektledare samt att många går i pension. READ MORE