Essays about: "STAKEHOLDERS IN DEVELOPMENT PROJECTS"

Showing result 1 - 5 of 120 essays containing the words STAKEHOLDERS IN DEVELOPMENT PROJECTS.

 1. 1. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2017]
  Keywords : barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Abstract : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. READ MORE

 2. 2. Project Manager Competencies in managing International Development Projects : The Project Managers' Perspective

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Brent Michael Adams; Thi Bich Van Tran; [2017]
  Keywords : International Development projects; project manager competencies; project success; critical success factors; International Development project challenges; development management;

  Abstract : This research studies the competencies of International Development (ID) project managers from their perspectives, taking into consideration the contextual factors and the challenges that they face when managing ID projects.The study adopts a constructionist ontological viewpoint and an interpretivist epistemological philosophical assumption. READ MORE

 3. 3. Collective Governance of the Urban Commons: the Case of Parkovy Ozera Residential Complex in Kyiv, Ukraine

  University essay from Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Author : Iegor Vlasenko; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The problem of governing resources used by many individuals in common has been long discussed in economics and environmental studies literature. Depending on the type of common resource, attributes of the group of users and property regime, collective action can either preserve the commons or deplete it. READ MORE

 4. 4. Fragmented Identity - Exploring the Consequences of City Branding in Practice

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Mareike Frech; Alexander Smith; [2017]
  Keywords : City branding; place branding; stakeholders; image; identity; education; international school; Business and Economics;

  Abstract : City branding is a relatively new and emerging field, yet growing in importance as cities around the world increasingly compete for resources. Whether they want to attract more tourists, new residents, or economic development, cities engage in various strategic marketing initiatives in an effort to shape people’s perceptions and experience of the city. READ MORE

 5. 5. Strengthening the Egg Value-Chain in Bhutan under the Philosophy of Gross National Happiness

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Nivit Tanglertpaibul; [2017]
  Keywords : Sustainable Development; Egg production; Animal welfare; Gross National Happiness; Bhutan;

  Abstract : Being a small landlocked country located in Eastern Himalaya ranges, makes it difficult for Bhutan to secure and sustain its national food security. Thus, Bhutan highly depends on the import of food from neighboring countries. READ MORE