Essays about: "STAKEHOLDERS IN DEVELOPMENT PROJECTS"

Showing result 1 - 5 of 115 essays containing the words STAKEHOLDERS IN DEVELOPMENT PROJECTS.

 1. 1. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2017]
  Keywords : barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Abstract : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. READ MORE

 2. 2. Project Manager Competencies in managing International Development Projects : The Project Managers' Perspective

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Brent Michael Adams; Thi Bich Van Tran; [2017]
  Keywords : International Development projects; project manager competencies; project success; critical success factors; International Development project challenges; development management;

  Abstract : This research studies the competencies of International Development (ID) project managers from their perspectives, taking into consideration the contextual factors and the challenges that they face when managing ID projects.The study adopts a constructionist ontological viewpoint and an interpretivist epistemological philosophical assumption. READ MORE

 3. 3. Creating Urban Social Sustainability – A case study of stakeholder involvement and success factors in urban development projects in Angered

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Sofia Kringlund; Amanda Ramér; [2016-09-05]
  Keywords : Social sustainability; urban development; stakeholder identification; stakeholder involvement; collaboration;

  Abstract : This study focuses on the complex issue of creating socially sustainable urban development, with a specific focus on stakeholder involvement. In recent years the notion of sustainable cities has achieved political momentum (Dempsey et al., 2009). READ MORE

 4. 4. Coordinating the distribution networks in clinical supply chains A case of AstraZeneca’s pharmaceutical and lab kits networks

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ioannis Poulios; Efthymios Kanatos; [2016-07-04]
  Keywords : clinical studies; clinical trial logistics; pharmaceutical R D sector; AstraZeneca; regulations in clinical studies; drug import regulations; supply chain coordination;

  Abstract : MSC in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 5. 5. Challenges in Solid Waste Management in Buenos Aires : From a Sustainable Development Perspective

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Anna Nilsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : The waste treatment in urban areas in low and middleincomecountries with growingeconomies and populations is an emerging problem. The increasing consumption along withgrowing environmental issues requests well functioning waste systems and highresponsibility. READ MORE