Essays about: "Samhällsnytta"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word Samhällsnytta.

 1. 1. Evaluation of CoupModel in Predicting Groundwater Levels

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Emil Fagerström; [2018]
  Keywords : CoupModel; HBV; groundwater levels; groundwater level modelling; forecasting; CoupModel; HBV; grundvattennivåer; grundvattennivåmodellering; prognoser;

  Abstract : The Geological Survey of Sweden (SGU) has initiated a project to calibrate models to simulategroundwater levels in monitoring wells of their Groundwater Network, based on a commission fromthe Swedish Government after experiencing historically low groundwater levels and shortage in 2016and 2017. A version of the HBV model with 4 parameters, focusing on calculating groundwaterrecharge and levels, was manually calibrated to 119 groundwater stations in 2017 and the modelresults were classified according to a ‘good’, ‘poor’ or ‘bad’ visual fit to observations. READ MORE

 2. 2. De gotländska eldsjälarna : en studie om eldsjälarnas roll i landsbygdsutveckling på Gotland

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elina Myrestaf; Jenny Öhlin; [2017]
  Keywords : eldsjäl; landsbygdsutveckling; utvecklingsbolag; kontext; nätverk; Gotland;

  Abstract : Trots att det sker en utflytt från icke tätortsnära landsbygd i landet bedrivs ändå en framgångsrik landsbygdsutveckling på Gotland. Detta i form av tio lokala utvecklingsbolag där privatpersoner och företag kan köpa aktier i syfte att främja den lokala bygden. READ MORE

 3. 3. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Keywords : gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Abstract : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. READ MORE

 4. 4. Catastrophe Bond : What are they and why invest in them?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Mathilda Ingelgård; [2016]
  Keywords : Catastrophe bonds; portfolio theory; correlation; asset classification; ILS; Katastrofobligationer; portföljteori; korrelation; tillgångsklassificering; försäkringsrisk;

  Abstract : For a little over twenty years, the niched asset class catastrophe bonds have existed.Despite of their now relatively long existence, they are still unknown to many and areusually only available for large, institutional investors, mainly within the insurance market,pension funds and hedge funds. READ MORE

 5. 5. Financing and economics in Swedish stadiums

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Louise Strömbäck; Christopher Santi Götz; [2016]
  Keywords : Stadiums; owners; financiers; Arenor; ägare; finansierare;

  Abstract : Stadiums are being built over the country and the discussion is whether it is profitable for the municipalities or not. The municipalities are namely owners or part owners or have in some way contributed to the financing by subvention or grants. READ MORE