Essays about: "Samhällsnytta"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Samhällsnytta.

 1. 1. De gotländska eldsjälarna : en studie om eldsjälarnas roll i landsbygdsutveckling på Gotland

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elina Myrestaf; Jenny Öhlin; [2017]
  Keywords : eldsjäl; landsbygdsutveckling; utvecklingsbolag; kontext; nätverk; Gotland;

  Abstract : Trots att det sker en utflytt från icke tätortsnära landsbygd i landet bedrivs ändå en framgångsrik landsbygdsutveckling på Gotland. Detta i form av tio lokala utvecklingsbolag där privatpersoner och företag kan köpa aktier i syfte att främja den lokala bygden. READ MORE

 2. 2. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Keywords : gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Abstract : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. READ MORE

 3. 3. Catastrophe Bond : What are they and why invest in them?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Mathilda Ingelgård; [2016]
  Keywords : Catastrophe bonds; portfolio theory; correlation; asset classification; ILS; Katastrofobligationer; portföljteori; korrelation; tillgångsklassificering; försäkringsrisk;

  Abstract : For a little over twenty years, the niched asset class catastrophe bonds have existed.Despite of their now relatively long existence, they are still unknown to many and areusually only available for large, institutional investors, mainly within the insurance market,pension funds and hedge funds. READ MORE

 4. 4. Financing and economics in Swedish stadiums

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Louise Strömbäck; Christopher Santi Götz; [2016]
  Keywords : Stadiums; owners; financiers; Arenor; ägare; finansierare;

  Abstract : Stadiums are being built over the country and the discussion is whether it is profitable for the municipalities or not. The municipalities are namely owners or part owners or have in some way contributed to the financing by subvention or grants. READ MORE

 5. 5. Sustainability Education at Industrial Engineering Programs in Sweden : A study of the relevant and received sustainability education, and the associated challenges, at 5-year industrial engineering programs

  University essay from KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Author : Niccolas Albiz; [2015]
  Keywords : Sustainability; competencies; education; normative; interconnected; pedagogics; competitive advantage; challenges; Hållbarhetsämnen; kompetenser; utbildning; normativ; sammankopplat; pedagogik; konkurrensfördel; utmaningar;

  Abstract : The public concern for sustainability issues is ever increasing whilst the trust in corporations is decreasing. CEOs now see sustainability concern and compliance as an important component in retaining their competitive advantage and regaining the trust of their surrounding community. READ MORE