Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 108 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. A calving solution where the cow can choose to leave the calf

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Torgunn Aslaug Skjerve; [2015]
  Keywords : dairy cattle; cattle; maternal behaviour; behaviour;

  Abstract : The aim was to evaluate cow-calf behaviour up to 24 h after calving in a new type of group calving area with individual calving pens. The study was conducted at a private dairy farm with 86 cows of Norwegian Red Cattle kept in cubicle housing with two milking robots. A calving area (8. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas djurvälfärden av bete för mjölkkor inom ekologisk produktion och hur kan betesregeln utformas?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jenny Vähäniitty; [2015]
  Keywords : mjölkkor; bete; ekologisk produktion; välfärd; kontroll;

  Abstract : Djurvälfärd brukar definieras på tre sätt; biologisk funktion, djurets upplevelse samt naturligt liv. Dessa omfattar hälsa och produktion, att främja positiva känslotillstånd och minimera negativa, samt om möjligheten att utföra naturliga beteenden. READ MORE

 3. 3. Möjligheten att öka marmorering i nötkött med olika utfodringsstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Filippa Blomander; [2015]
  Keywords : nötkött; marmorering; utfodring;

  Abstract : Marmorering av nötkött påverkar ofta egenskaper som mörhet och smaklighet positivt. Det är därför av intresse att ta reda på vilken effekt olika utfodringsstrategier har på marmorering. I denna litteraturstudie granskas hur sex olika utfodringsstrategier kan påverka marmoreringsgraden. READ MORE

 4. 4. Grooming behaviour in the Red-tailed guenon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : David Jonsved; [2015]
  Keywords : Cercopithecus ascanius; red-tailed monkey; guenon; social behaviour; grooming; lactating;

  Abstract : The behaviour of the red-tailed guenon (Cercopithecus ascanius) was studied over the course of nine days in the Sabaringo forest surrounding Kichwa Tembo Tented Camp near the Masai Mara National Reserve, Kenya. A focal animal instantaneous sampling method with a one minute interval was used to record the behaviours of the monkeys for approximately 12 hours a day, the day being divided into six shifts á two hours. READ MORE

 5. 5. Gener som påverkar fjäderdräktens färg och mönster hos höns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Jonsson; [2015]
  Keywords : höns; gener; arvbarhet; färg; mönster; fjäderdräkt; äggskal; könsbunden; fjäderplockning; fowl; gene; heritability; color; pattern; plumage; eggshell; sex-linked; feather pecking;

  Abstract : I naturen har färgen på hönans (Gallus) fjädrar en betydande roll för dess överlevnad och reproduktion. I början av domesticeringen handlade det om att selektera ut individer för produktion, religiösa seder och tuppfäktning. READ MORE