Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Positive reinforcement training for laboratory mice

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maija Cederwall; [2014]
  Keywords : Mouse; Positive reinforcement; Training; Procedures;

  Abstract : The mouse (Mus musculus) is the most commonly used mammal in biomedical research and can easily be restrained by both hand and by a device. Restraining animals causes stress that not only decreases the animal’s wellbeing, but may also influence the research results. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas dvärghamstrar av att vistas i hamsterbollar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maria Karlsson; [2013]
  Keywords : dvärghamster; hamsterboll; berikning; stress; hamster;

  Abstract : Lately the popularity to keep different species of dwarf hamsters has increased in Sweden. The requirements of the Swedish legislation to keep hamsters as pets are low which could be a reason for the increasing popularity. READ MORE

 3. 3. Rådgivning angående profylaktisk kastrering av den friska tiken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Katarina Brokvist; [2013]
  Keywords : profylaktisk kastrering; tik; risker; rådgivning; djuromvårdnad;

  Abstract : Working as a veterinary nurse includes advising animal owners, helping them to make discisions through well-based facts and experience. Preemptive spaying of the healthy bitch brings many advantages and disadvantages. READ MORE

 4. 4. Utfodring av hästar i Sverige 2011

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Camilla Nyman; [2013]
  Keywords : Häst; Grovfoder; Vallfoder; Grovfoderanvändning; Utfodring; ; Hösilage; Ensilage;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete var att beskriva användningen av grovfoder hos hästhållare i Sverige. Grunden till examensarbetet var Jordbruksverkets rapport ”Hästhållning i Sverige 2010”. READ MORE

 5. 5. Från antibiotika till probiotika för bibehållen produktivitet inom grisproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Paulina Lenngren Hysing; [2013]
  Keywords : gris; probiotika; antibiotikaresistens; tillväxt; mag-tarmkanal;

  Abstract : För att få en uppfattning över vilket stadium forskningen om probiotika i grisproduktionen befinner sig idag och huruvida probiotika är en möjlig ersättning för antibiotika har här försök från sex olika vetenskapliga artiklar sammanställts och utvärderats. En orsak till det ökande intresset för probiotika är det växande problemet med resistens mot antibiotiska tillväxtfrämjare inom grisproduktionen. READ MORE