Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 177 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sanna Pasanen; [2018]
  Keywords : slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Abstract : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. READ MORE

 2. 2. Preoperative training of pigs used for kidney transplantation research : refinement of postoperative procedure

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anneli Rydén; [2017]
  Keywords : urine; blood sampling; stress-free; nursing; swine; catheterization;

  Abstract : The use of pigs as a preclinical model has increased dramatically the last decades. The specie´s unique anatomy and physiological features make it an appropriate transplantation study model for humans. In human medicine, kidney transplants have been established as the best and most cost-effective treatment for people with end-stage renal failure. READ MORE

 3. 3. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Keywords : Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Abstract : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. READ MORE

 4. 4. Utfodringsrelaterade faktorer associerade med magsår hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Camilla Bäckström; [2017]
  Keywords : häst; magsår; utfodring;

  Abstract : Magsår är ett vanligt förekommande problem hos hästar som tränas och tävlas aktivt. Magsår är ulcerationer i magsäcksslemhinnan och uppstår på grund av en obalans mellan utsöndringen av saltsyra och skyddande mucus i magsäcken. Magsår kan uppkomma på grund av flera olika faktorer. READ MORE

 5. 5. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Lundahl; [2017]
  Keywords : vaccinerade hangrisar; lysin; protein; foder; tillväxt; klassning; kompensatorisk tillväxt; kväveutsläpp; foderstrategi;

  Abstract : Vaccination against boar taint with Improvac® is one of the alternatives to surgical castration. It was not until 2009 the use of Improvac® was approved within EU. There is a lack of Swedish studies concerning the requirement of protein and lysine to vaccinated male pigs. READ MORE