Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Kirurgisk behandling av kolik : överlevnad och återgång till tidigare användningsområde

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Katrin Bergsten; [2014]
  Keywords : kolik; häst; överlevnad; prognos; återgång till prestation;

  Abstract : Kolik är ett vanligt sjukdomskomplex hos hästar som i vissa fall kan kräva kirurgisk behandling. Kirurgisk behandling är dyrt och komplicerat varför många studier har gjorts för att försöka förklara vad som påverkar prognosen efter buköppning. READ MORE

 2. 2. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Johansson; [2014]
  Keywords : mjölkkor; mjölkurea; kalium; urinmängd; dricksvattenintag;

  Abstract : Analys av mjölkurea används idag som ett hjälpmedel i utfodringen till mjölkkor och kan användas för att övervaka kväveutsöndringen då det finns samband mellan kväveinnehållet i mjölk och urin. Sambandet mellan mjölkurea och urinurea kan påverkas av foderstatens sammansättning och egenskaper hos olika fodermedel. READ MORE

 3. 3. Danmarks export av grisprodukter : är det en fördelaktig affär?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Chydenius; [2014]
  Keywords : BRCA Danmark; grisproduktion; handel; komparativafördelar; NRCA;

  Abstract : Danmark är ett land som har en utvecklad industri inom grisproduktion, där största delen går till export. Inom jordbrukssektorn i Danmark är det grisarna som står för det största exportvärdet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur denna handel kan motiveras genom studier av komparativa fördelar. READ MORE

 4. 4. How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat : a literature review

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofia Wilhelmsson; [2014]
  Keywords : Chicken; broiler; organic; meat quality; animal welfare; genotype;

  Abstract : There are several reasons why organic chicken production is scarce in Sweden. Lack of slow growing (SG) strains combined with higher production costs, lower meat-yield and uncertainty of consumers’ willingness to pay seems to be the main reasons. READ MORE

 5. 5. Rovdjurs påverkan på produktionen i renskötseln

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Lindström; [2014]
  Keywords : renar; predatorer; förluster; skador; lodjur; järv; varg; björn; kungsörn;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att ta reda på hur rovdjuren påverkar produktionen i renskötseln. Rennäringen är en traditionell näring i nordliga områden och har alltid har påverkats av rovdjuren genom att renarna hålls fritt betande på stora områden där de inte bevakas varje dag. READ MORE