Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 80 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Johansson; [2014]
  Keywords : mjölkkor; mjölkurea; kalium; urinmängd; dricksvattenintag;

  Abstract : Analys av mjölkurea används idag som ett hjälpmedel i utfodringen till mjölkkor och kan användas för att övervaka kväveutsöndringen då det finns samband mellan kväveinnehållet i mjölk och urin. Sambandet mellan mjölkurea och urinurea kan påverkas av foderstatens sammansättning och egenskaper hos olika fodermedel. READ MORE

 2. 2. Danmarks export av grisprodukter : är det en fördelaktig affär?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Chydenius; [2014]
  Keywords : BRCA Danmark; grisproduktion; handel; komparativafördelar; NRCA;

  Abstract : Danmark är ett land som har en utvecklad industri inom grisproduktion, där största delen går till export. Inom jordbrukssektorn i Danmark är det grisarna som står för det största exportvärdet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur denna handel kan motiveras genom studier av komparativa fördelar. READ MORE

 3. 3. How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat : a literature review

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofia Wilhelmsson; [2014]
  Keywords : Chicken; broiler; organic; meat quality; animal welfare; genotype;

  Abstract : There are several reasons why organic chicken production is scarce in Sweden. Lack of slow growing (SG) strains combined with higher production costs, lower meat-yield and uncertainty of consumers’ willingness to pay seems to be the main reasons. READ MORE

 4. 4. Rovdjurs påverkan på produktionen i renskötseln

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Lindström; [2014]
  Keywords : renar; predatorer; förluster; skador; lodjur; järv; varg; björn; kungsörn;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att ta reda på hur rovdjuren påverkar produktionen i renskötseln. Rennäringen är en traditionell näring i nordliga områden och har alltid har påverkats av rovdjuren genom att renarna hålls fritt betande på stora områden där de inte bevakas varje dag. READ MORE

 5. 5. Lämplig ålder för kastration av katt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Louise Forslund; [2014]
  Keywords : katt; kastration; ålder; tidig kastration; prepubertal kastration; effekter; risker; cat; feline; spay; neuter; age; early neutering; prepubertal neutering; effects; risks;

  Abstract : Denna litteraturstudie omfattar tidig (före 12 v ålder) och prepubertal (före könsmognad) kastration av katt, med fokus på effekter till följd av ingreppet. Då den nuvarande åldersrekommendationen om sex månader för kastration av katt står under revidering sedan september 2013 är syftet med denna uppsats att identifiera och redogöra för de reservationer som föreligger med tidig respektive prepubertal kastration. READ MORE