Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 138 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. The impact of food enrichment on the behaviour of turtles in captivity : An observational study of McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Erika Johansson; [2017]
  Keywords : Chelodina mccordi; food enrichment; Mauremys annamensis; reptile behaviour; turtle; welfare; foderberikning; beteende hos reptiler; sköldpadda; välfärd;

  Abstract : McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis) are two critically endangered species of fresh water turtles originating from Asia. The aim of this study was to evaluate how the two species of aquatic turtles responded to food enrichment, if feed enrichment could reduce the stereotypic behaviour displayed by the McCord’s Snake-necked turtles and if behavioural signs associated to good welfare increased in response to food enrichment. READ MORE

 2. 2. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Nygren; [2017]
  Keywords : katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Abstract : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. READ MORE

 3. 3. Genetisk variation hos svenska lantrashöns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Thomas Englund; [2016]
  Keywords : svenska lantrashöns; mitokondrie-DNA; ursprung; släktskap; genetisk variation;

  Abstract : Redan i början av 1800-talet beskrevs svenska tamhöns i litteratur som allmänt förekommande och de utmärkte sig bland annat för att vara väldigt varierande. Under 1980-talet bildades föreningen Svenska Lanthönsklubben för att bevara gårdsflockar av höns från olika delar av landet med ursprung i de gamla bondhönsen. READ MORE

 4. 4. Plasma insulin concentrations in Icelandic Horses, individual variations and effects of management practices

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Juan Carlos Rey Torres; [2016]
  Keywords : insulin; pre-exercise; BCS; concentrate;

  Abstract : The aim of the present study was to describe pre-exercise basal plasma insulin variation levels in a group of Icelandic horses considered to be healthy on Iceland. A second aim was to investigate possible correlations between basal plasma insulin levels and individual factors like sex, age, body weight, body condition score (BCS), height and management practices such level of training, travel time before competition, forage and concentrate consumption. READ MORE

 5. 5. Pilotstudie av hästars användning av en ligghall i ett lösdriftssystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Catarina Bengtsson; Camilla Eriksson; [2016]
  Keywords : ligghall; lösdrift; beteende; häst;

  Abstract : Different types of loose housing systems are becoming more common, primarily with the aim to increase the welfare of the horses. According to Swedish Animal Welfare legislation, horses kept outside all year around must have access to a shelter during the cold season, for protection against cold, rain and wind. READ MORE