Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 91 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får - en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lisa Berg; [2015]
  Keywords : får; klövsjukdomar; diagnostisering; kunskap; sheep; foot lesions; diagnostic; knowledge;

  Abstract : Hälta är ett vanligt hälsoproblem hos får och är i de flesta fall relaterat till klövarna. Flertalet diagnoser förekommer där fotröta, orsakad av bakterien Dichelobacter nodusus, sannolikt är den mest fruktade och bekymmersamma. READ MORE

 2. 2. Kullutjämning i smågrisproduktion, strategi, genomförande och effekt på smågrisars hälsa, tillväxt och överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mimmi Olsson; [2015]
  Keywords : kullutjämning; gris; smågris; avvanda smågrisar; sugga; smågrisdödlighet; tillväxt;

  Abstract : Trenden för Sveriges grisproduktion är att antalet grisproducenter minskar. För att öka konkurrenskraften i den svenska grisproduktionen, är en produktionseffektivitet och lönsamhet två viktiga parametrar. För detta är en minskad smågrisdödlighet viktigt. READ MORE

 3. 3. Nötkreaturs betesselektion på vallar baserade på fyra olika fröblandningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Patricia Sandberg; [2015]
  Keywords : bete; selektion; beteende; vitklöver; engelskt rajgräs; rörsvingel; nötkreatur; pasture; grazing selection; behaviour; white clover; tall fescue; ray grass; cattle;

  Abstract : En beteendestudie med nötkreatur utfördes under maj-september 2014 på försöksytor sådda i juli 2012 med fyra vallfröblandningar (A-D). Fröblandning A och B innehöll båda 35 % ängsgröe (Poa pratensis), 10 % Rödsvingel (Festuca rubra) och 20 % vitklöver (Trifolium repens) men skilde sig genom att fröblandningen för vall A innehöll 35 % engelskt rajgräs (Lolium perenne) och B innehöll 35 % rörsvingel (Festuca arundinacea). READ MORE

 4. 4. Evaluation of animal welfare education in primary schools in Lilongwe, Malawi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Gyllenhammar; [2015]
  Keywords : animal welfare education; humane; education; humane lessons; animal kindness clubs; djurvälfärdsundervisning; humane education; animal kindness clubs; våld i hemmet; djurplågeri;

  Abstract : Animal welfare issues are not considered as high priority in Malawi, a developing country in south east Africa, due to problems affecting the human population. In Lilongwe, the capital city, education programs are used to increase the awareness of animal welfare issues among primary school children. READ MORE

 5. 5. Hållning av kastrerade och icke kastrerade försöksmöss i par som en lösning på aggressivt beteende

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emil Samuelsson; [2014]
  Keywords : försöksmöss; möss; aggression; kastration;

  Abstract : Aggression between laboratory mice is a common problem and can result in welfare issues such as mice hurting or killing each other and also stress. Swedish laws and regulations clearly states that mice must be housed with a companion due to their natural social structure. READ MORE