Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Gener som påverkar fjäderdräktens färg och mönster hos höns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Jonsson; [2015]
  Keywords : höns; gener; arvbarhet; färg; mönster; fjäderdräkt; äggskal; könsbunden; fjäderplockning; fowl; gene; heritability; color; pattern; plumage; eggshell; sex-linked; feather pecking;

  Abstract : I naturen har färgen på hönans (Gallus) fjädrar en betydande roll för dess överlevnad och reproduktion. I början av domesticeringen handlade det om att selektera ut individer för produktion, religiösa seder och tuppfäktning. READ MORE

 2. 2. Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lowa Göransdotter; [2015]
  Keywords : köttraskorsning; köttrassemin; mjölkkor; nötkött; nötköttsproduktion; beef crossing; dairy cows; beef breeds; beef; beef production;

  Abstract : Inom den svenska mjölkbranschen är användandet av köttrassemin i mjölkkobesättningar ett hett diskussionsämne för tillfället. Mjölkpriset är lågt och det sänker priset på dräktiga kvigor. READ MORE

 3. 3. Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får - en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lisa Berg; [2015]
  Keywords : får; klövsjukdomar; diagnostisering; kunskap; sheep; foot lesions; diagnostic; knowledge;

  Abstract : Hälta är ett vanligt hälsoproblem hos får och är i de flesta fall relaterat till klövarna. Flertalet diagnoser förekommer där fotröta, orsakad av bakterien Dichelobacter nodusus, sannolikt är den mest fruktade och bekymmersamma. READ MORE

 4. 4. Kullutjämning i smågrisproduktion, strategi, genomförande och effekt på smågrisars hälsa, tillväxt och överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mimmi Olsson; [2015]
  Keywords : kullutjämning; gris; smågris; avvanda smågrisar; sugga; smågrisdödlighet; tillväxt;

  Abstract : Trenden för Sveriges grisproduktion är att antalet grisproducenter minskar. För att öka konkurrenskraften i den svenska grisproduktionen, är en produktionseffektivitet och lönsamhet två viktiga parametrar. För detta är en minskad smågrisdödlighet viktigt. READ MORE

 5. 5. Local poultry production in rural Zambia and the effect of light on poultry performance

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Lindell; [2015]
  Keywords : animal welfare; chicken; light; zambia;

  Abstract : Zambia is a country in Southern Africa where poverty is widespread and the traditional keeping of local poultry therefore plays a crucial role in improving nutrition. Meat and eggs from poultry are important sources of protein but also of income. Improving the poultry production is thereby a method to fight poverty. READ MORE