Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 143 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Keywords : Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Abstract : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. READ MORE

 2. 2. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos unga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tobias Wrangberg; [2017]
  Keywords : rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; unghästar; Lameness Locator;

  Abstract : SAMMANFATTNING Detta examensarbete hade som syfte att med hjälp av det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator analysera rörelsemönstret i en studiepopulation på ca 50 unghästar, dvs. framtida ridhästar i åldern 2-4 år. READ MORE

 3. 3. “Nature is full of rapists” : the representation of animal’s gender behavior in popular science

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ylva Jonsson; [2017]
  Keywords : Gender; popular science; ideology;

  Abstract : This master’s thesis in rural development investigates the representations of animals and their social- and gender behavior in a Swedish popular science magazine. How is gender produced and reproduced, and how is language used to establish and maintain existing power relations? These are the questions that this thesis aim to answer. READ MORE

 4. 4. The impact of food enrichment on the behaviour of turtles in captivity : An observational study of McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Erika Johansson; [2017]
  Keywords : Chelodina mccordi; food enrichment; Mauremys annamensis; reptile behaviour; turtle; welfare; foderberikning; beteende hos reptiler; sköldpadda; välfärd;

  Abstract : McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis) are two critically endangered species of fresh water turtles originating from Asia. The aim of this study was to evaluate how the two species of aquatic turtles responded to food enrichment, if feed enrichment could reduce the stereotypic behaviour displayed by the McCord’s Snake-necked turtles and if behavioural signs associated to good welfare increased in response to food enrichment. READ MORE

 5. 5. Hälsa hos mjölkraskalvar som flyttas till uppfödande gård innan avvänjning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Eriksson; [2017]
  Keywords : Kalvhälsa; ; antibiotika; ; lunginflammation; ; diarré; ; nötköttsproduktion;

  Abstract : Det har blivit vanligare i Sverige att gårdar tar emot två till fyra veckor gamla mjölkraskalvar för att föda upp dem till slakt. Kalvhälsa har setts som ett problem på vissa av dessa gårdar, medan andra lyckas bättre. Kalvar är mer känsliga för stress och har inte ett fullt utvecklat immunförsvar jämfört med äldre djur. READ MORE