Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 84 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Welfare impairment of lambs around weaning. Play and other behaviour indicative of affective state

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joyce Broekman; [2014]
  Keywords : lamb; weaning; separation; play; vocalisation; affective state;

  Abstract : The abrupt and early weaning of intensively kept lambs may have serious animal welfare implications, but relatively little is known about this. Weaning includes the breaking of the mother-young bond and abrupt replacement of milk by solid food, often coinciding with changes in the (social) environment. READ MORE

 2. 2. Möjlighet att uppnå efterfrågad marmoreringsgrad hos nötkreatur vid slakt - enligt svenska produktionsförhållanden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Ryberg; [2014]
  Keywords : marmorering; nöt; intramuskulärt fett; köttkvalitet;

  Abstract : Efterfrågan på marmorerat kött har ökat i Sverige under de senaste åren. Marmorering är insprängt fett i muskulaturen, intramuskulärt fett, vilket anses vara en god indikator för köttets sensoriska kvalitet. Det insprängda fettet lyfter fram köttets smakämnen, fettet bidrar även till att köttet upplevs som saftigare. READ MORE

 3. 3. Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lovisa Nilsson; [2014]
  Keywords : vaccination against GnRH; boar taint; feeding regime; behavior; skin lesions; male pig; performance; carcass quality;

  Abstract : Male piglets have been castrated for centuries to avoid contamination of their meat with boar taint, a strongly unpleasant odour that makes the meat inedible. Today boar taint can be prohib-ited by vaccination against gonadotropin releasing hormone (GnRH) using Improvac®. READ MORE

 4. 4. Kirurgisk behandling av kolik : överlevnad och återgång till tidigare användningsområde

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Katrin Bergsten; [2014]
  Keywords : kolik; häst; överlevnad; prognos; återgång till prestation;

  Abstract : Kolik är ett vanligt sjukdomskomplex hos hästar som i vissa fall kan kräva kirurgisk behandling. Kirurgisk behandling är dyrt och komplicerat varför många studier har gjorts för att försöka förklara vad som påverkar prognosen efter buköppning. READ MORE

 5. 5. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Johansson; [2014]
  Keywords : mjölkkor; mjölkurea; kalium; urinmängd; dricksvattenintag;

  Abstract : Analys av mjölkurea används idag som ett hjälpmedel i utfodringen till mjölkkor och kan användas för att övervaka kväveutsöndringen då det finns samband mellan kväveinnehållet i mjölk och urin. Sambandet mellan mjölkurea och urinurea kan påverkas av foderstatens sammansättning och egenskaper hos olika fodermedel. READ MORE