Essays about: "Sex ANIMAL"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words Sex ANIMAL.

 1. 1. Grooming behaviour in the Red-tailed guenon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : David Jonsved; [2015]
  Keywords : Cercopithecus ascanius; red-tailed monkey; guenon; social behaviour; grooming; lactating;

  Abstract : The behaviour of the red-tailed guenon (Cercopithecus ascanius) was studied over the course of nine days in the Sabaringo forest surrounding Kichwa Tembo Tented Camp near the Masai Mara National Reserve, Kenya. A focal animal instantaneous sampling method with a one minute interval was used to record the behaviours of the monkeys for approximately 12 hours a day, the day being divided into six shifts á two hours. READ MORE

 2. 2. Gener som påverkar fjäderdräktens färg och mönster hos höns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Jonsson; [2015]
  Keywords : höns; gener; arvbarhet; färg; mönster; fjäderdräkt; äggskal; könsbunden; fjäderplockning; fowl; gene; heritability; color; pattern; plumage; eggshell; sex-linked; feather pecking;

  Abstract : I naturen har färgen på hönans (Gallus) fjädrar en betydande roll för dess överlevnad och reproduktion. I början av domesticeringen handlade det om att selektera ut individer för produktion, religiösa seder och tuppfäktning. READ MORE

 3. 3. Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lowa Göransdotter; [2015]
  Keywords : köttraskorsning; köttrassemin; mjölkkor; nötkött; nötköttsproduktion; beef crossing; dairy cows; beef breeds; beef; beef production;

  Abstract : Inom den svenska mjölkbranschen är användandet av köttrassemin i mjölkkobesättningar ett hett diskussionsämne för tillfället. Mjölkpriset är lågt och det sänker priset på dräktiga kvigor. READ MORE

 4. 4. Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får - en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lisa Berg; [2015]
  Keywords : får; klövsjukdomar; diagnostisering; kunskap; sheep; foot lesions; diagnostic; knowledge;

  Abstract : Hälta är ett vanligt hälsoproblem hos får och är i de flesta fall relaterat till klövarna. Flertalet diagnoser förekommer där fotröta, orsakad av bakterien Dichelobacter nodusus, sannolikt är den mest fruktade och bekymmersamma. READ MORE

 5. 5. Kullutjämning i smågrisproduktion, strategi, genomförande och effekt på smågrisars hälsa, tillväxt och överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mimmi Olsson; [2015]
  Keywords : kullutjämning; gris; smågris; avvanda smågrisar; sugga; smågrisdödlighet; tillväxt;

  Abstract : Trenden för Sveriges grisproduktion är att antalet grisproducenter minskar. För att öka konkurrenskraften i den svenska grisproduktionen, är en produktionseffektivitet och lönsamhet två viktiga parametrar. För detta är en minskad smågrisdödlighet viktigt. READ MORE