Essays about: "Småskaligt jordbruk"

Found 4 essays containing the words Småskaligt jordbruk.

 1. 1. Adapting small-scale agriculture to climate change - techniques for coping with increasing droughts in southern India

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Felicia Olofsson; Johanna Tunlid; [2016]
  Keywords : Climate change adaptation; small-scale agriculture; dryland farming; crop and variety selection; sustainability; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : A major consequence of climate change will be changes in precipitation. Both amount and distribution will be affected and the changes will vary greatly between different places on the globe. READ MORE

 2. 2. Från konsument till medproducent : förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jenny Sjöblom; [2015]
  Keywords : Community Supported Agriculture CSA ; lokala livsmedelssystem; lokalproducerat; hållbar matproduktion; den alternativa livsmedelsrörelsen; småskaligt jordbruk; hållbart jordbruk; urbant stadsbruk; andelsjordbruk; konsumentstödda jordbruk;

  Abstract : Community Supported Agriculture (CSA) is an unconventional model of agriculture expected to contribute to a more sustainable food supply and a sustainable landscape; the development of rural areas; a stronger relationship between producer and consumer and a healthier diet. This study, with a focus on food production and the link between the producer and consumer, describes the origin and current development of CSA in Sweden, including the prerequisites for CSA in a Swedish context. READ MORE

 3. 3. Organic Coffee for a Sustainable Development in Peru : A qualitative study on how Peruvian coffee farmers’ development is affected by choosing organic cultivation and certification

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Klas Marcus Brink; [2013]
  Keywords : Organic; Coffee; Sustainable development; Peru; Small-scale agriculture; Organic Coffee; Agricultural Technology; Developing countries; Social entrepreneurship; Context; Certification; Corporate social responsibility; Ekologisk; Kaffe; Hållbar utveckling; Peru; Småskaligt jordbruk; Ekologiskt kaffe; Jordbruksteknologi; Utvecklingsländer; Socialt entreprenörskap; Kontext; Certifiering; Företags samhällsansvar; Organico; Café; Desarollo sostenible; Perú; Agricultura a pequeña escala; Café organico; Tecnología agropecuaria; Países en desarrollo; El emprendimiento social; Contexto; Certificación; Responsabilidad social de las empresas;

  Abstract : AbstractTitle: Organic Coffee for a sustainable development in Peru -­‐ A qualitative study on how Peruvian coffee farmers’ development is affected by choosing organic cultivation and certificationSeminar date: 2013-­‐05-­‐31University: Mälardalen University VästeråsInstitution: School of Business, Society and EngineeringLevel: Bachelor Thesis in Business AdministrationCourse name: Bachelor Thesis in Business Administration, FÖA 300, 15 ECTSAuthor: Marcus Brink 1987-­‐05-­‐10Tutors: Birgitta SchwartzExaminer: Peter DobersPages: 145Attachments: List of interviews, Interview questions to coffee farmersKey words: Sustainable development, organic, coffee, certifications, coffee farmers, small scale farmers, Peru, bachelor, conventional coffee, organic certification, profitability, environment, social entrepreneurship, context, coffee producersResearch question: In what way are small-­‐scale coffee farmers in the region of Junín, Peru, able to benefit from “Organic” certifications or conventional coffee cultivation to develop sustainable?Purpose: The purpose of this field study was to get an understanding of how and if organic farming is an adequate solution for sustainable development of small-­‐scale coffee farmers in developing countries or not.Method: This bachelor thesis was done as a field study financed by the Swedish International Development Agency (Sida) under the program of Minor Field Studies provided by the International Programme Office for Education and Training. READ MORE

 4. 4. Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö

  University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

  Author : Matilda Björkqvist; [2011]
  Keywords : kulturmiljö; kulturlandskap; rehabilitering; rekreation; multifunktionella landskap; trädgårdsterapi;

  Abstract : Det storskaliga och industrialiserade jordbruk som utvecklats under den senare hälften av nittonhundratalet har inneburit stora förändringar för odlingslandskapet. Den biologiska mångfalden har minskat kraftigt och kulturbärande landskapselement har hotats. READ MORE