Essays about: "Socialt entreprenörskap"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words Socialt entreprenörskap.

 1. 1. Entrepreneurial Venture Failure Experiences : An analysis into causes, costs, and outcomes of venture failure

  University essay from KTH/Entreprenörskap och InnovationKTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Author : Amirali Piadehbasmenj; [2016]
  Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; Likvidation; Upplösning; Orsaker till misslyckande; Kostnader för fel; Finansiella kostnaderna för ett misslyckande; Sociala kostnaderna för ett misslyckande; Psykologiska kostnaderna för ett misslyckande; klara fel; Ekonomisk skada; Entreprenöriella processen.;

  Abstract : Research on entrepreneurship focuses on success which ignores the high failure rate of new ventures. Many new ventures fail so how entrepreneurs deal with it when their venture fails? Successful entrepreneurs praising the advantages of failure as a valuable teacher. READ MORE

 2. 2. ENTREPRENEURIAL VENTURE FAILURE EXPERIENCES : AN ANALYSIS INTO CAUSES, COSTS, ANDOUTCOMES OF VENTURE FAILURE

  University essay from KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Author : AMIRALI PIADEHBASMENJ; [2016]
  Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Entrepreneurial Process; Re-motivation Re-entry theories; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; ;

  Abstract : Forskning om entreprenörskap fokuserar på framgång som ignorerar den höga felfrekvensen av Nya företag. Många nya företag misslyckas så hur entreprenörer hantera det när deras företag misslyckas? Framgångsrika entreprenörer prisar fördelarna med misslyckande som en värdefull lärare. READ MORE

 3. 3. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gustav Broms; [2016]
  Keywords : lokal utveckling; lokal ekonomi; kapital; utvecklingsbolag; civilsamhälle; kollektiv handling; socialt entreprenörskap; nätverk; innovation;

  Abstract : En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. READ MORE

 4. 4. Place Brand Communication as Governmentality: Governing through Branding in the Post-industrial city.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Therese Lilja; [2015]
  Keywords : place branding; city branding; governmentality; strategic communication; creative class; Social Sciences;

  Abstract : This study argues a problem in the place brand communication field’s focus on its practicality as a management strategy, regarding it as a neutral activity overlooking the political decisions behind and its consequences. The purpose of this study is suggesting a solution by approaching with a governmentality perspective. READ MORE

 5. 5. Entreprenörskapets interaktion med kontexten : producentföreningen Jord på trynets uppstartsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Theodor Danielson; Filip Jonsson; [2015]
  Keywords : entreprenöriell process; kontext; omgivning; Jord på trynet; producentförening; inbäddning; embeddedness; entreprenörskap; interaktion;

  Abstract : Entreprenörskap bidrar till utveckling och är en förutsättning för företagande. Förutsättningarna för organisationer är också ständigt i förändring, vilket gör det intressant att studera entreprenörskap och dess kontextuella omständigheter. READ MORE