Essays about: "Socialt entreprenörskap"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Socialt entreprenörskap.

 1. 1. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
  Keywords : Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

  Abstract : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. READ MORE

 2. 2. Circulating food products : a solution to the problem of food waste?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Larsson; Emma Lindahl; [2017]
  Keywords : Circular economy; creating shared value; food waste; intermediary actors; social entrepreneurship; sustainable development; triple bottom line;

  Abstract : The problems related to food waste is gaining increased international attention, raising issues of environmental, economic and social character related to global food security and sustainable development. The European Union has recently increased its focus on food waste by adopting the Circular Economy Package where the reduction of food waste is identified as a key area. READ MORE

 3. 3. Motstånd för entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie om hur motstånd kan manifesteras i den gotländska socknen När

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emil Månsson; Anneli Olausson; [2017]
  Keywords : Motstånd; landsbygd; entreprenörskap; socialt kapital; kontext; inbäddning; nätverk;

  Abstract : Entreprenörskap bidrar till utveckling genom dess förmåga att använda resurser och driva marknaden framåt. Den ekonomiska tillväxten inom regioner är kopplade till lokala entreprenörer som påverkas av kontexten. READ MORE

 4. 4. Entrepreneurial Venture Failure Experiences : An analysis into causes, costs, and outcomes of venture failure

  University essay from KTH/Entreprenörskap och InnovationKTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Author : Amirali Piadehbasmenj; [2016]
  Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; Likvidation; Upplösning; Orsaker till misslyckande; Kostnader för fel; Finansiella kostnaderna för ett misslyckande; Sociala kostnaderna för ett misslyckande; Psykologiska kostnaderna för ett misslyckande; klara fel; Ekonomisk skada; Entreprenöriella processen.;

  Abstract : Research on entrepreneurship focuses on success which ignores the high failure rate of new ventures. Many new ventures fail so how entrepreneurs deal with it when their venture fails? Successful entrepreneurs praising the advantages of failure as a valuable teacher. READ MORE

 5. 5. ENTREPRENEURIAL VENTURE FAILURE EXPERIENCES : AN ANALYSIS INTO CAUSES, COSTS, ANDOUTCOMES OF VENTURE FAILURE

  University essay from KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Author : AMIRALI PIADEHBASMENJ; [2016]
  Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Entrepreneurial Process; Re-motivation Re-entry theories; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; ;

  Abstract : Forskning om entreprenörskap fokuserar på framgång som ignorerar den höga felfrekvensen av Nya företag. Många nya företag misslyckas så hur entreprenörer hantera det när deras företag misslyckas? Framgångsrika entreprenörer prisar fördelarna med misslyckande som en värdefull lärare. READ MORE