Essays about: "Socialt entreprenörskap"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Socialt entreprenörskap.

 1. 1. ENTREPRENEURIAL VENTURE FAILURE EXPERIENCES : AN ANALYSIS INTO CAUSES, COSTS, ANDOUTCOMES OF VENTURE FAILURE

  University essay from KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Author : AMIRALI PIADEHBASMENJ; [2016]
  Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Entrepreneurial Process; Re-motivation Re-entry theories; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; ;

  Abstract : Forskning om entreprenörskap fokuserar på framgång som ignorerar den höga felfrekvensen av Nya företag. Många nya företag misslyckas så hur entreprenörer hantera det när deras företag misslyckas? Framgångsrika entreprenörer prisar fördelarna med misslyckande som en värdefull lärare. READ MORE

 2. 2. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gustav Broms; [2016]
  Keywords : lokal utveckling; lokal ekonomi; kapital; utvecklingsbolag; civilsamhälle; kollektiv handling; socialt entreprenörskap; nätverk; innovation;

  Abstract : En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. READ MORE

 3. 3. Entreprenörskapets interaktion med kontexten : producentföreningen Jord på trynets uppstartsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Theodor Danielson; Filip Jonsson; [2015]
  Keywords : entreprenöriell process; kontext; omgivning; Jord på trynet; producentförening; inbäddning; embeddedness; entreprenörskap; interaktion;

  Abstract : Entreprenörskap bidrar till utveckling och är en förutsättning för företagande. Förutsättningarna för organisationer är också ständigt i förändring, vilket gör det intressant att studera entreprenörskap och dess kontextuella omständigheter. READ MORE

 4. 4. Socialt entreprenörskap på landsbygden : en källa för inspiration, engagemang och socialtvärdeskapande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Eriksson George; Eriksson Johan; [2015]
  Keywords : socialt entreprenörskap; landsbygd; nätverk; kontext; socialt värdeskapande; Åre;

  Abstract : För att uppnå målet med en levande landsbygd i Sverige finns ett antal åtgärder och program vilka syftar till att utveckla landsbygden. Trots detta karaktäriseras den svenska landsbygden av urbanisering, låg ekonomisk tillväxt och avveckling av mjölkföretag. READ MORE

 5. 5. Place Brand Communication as Governmentality: Governing through Branding in the Post-industrial city.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Therese Lilja; [2015]
  Keywords : city branding; place branding; governmentality; strategic communication; creative class; Social Sciences;

  Abstract : This study argues a problem in the place brand communication field’s focus on its practicality as a management strategy, regarding it as a neutral activity overlooking the political decisions behind and its consequences. The purpose of this study is suggesting a solution by approaching with a governmentality perspective. READ MORE