Essays about: "Standardization"

Showing result 1 - 5 of 290 essays containing the word Standardization.

 1. 1. Balancing Standardization and Flexibility The role of an IT-system in three organizations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Kristin Jonsson; Towe Gren Winther; [2017-07-05]
  Keywords : Standardization; flexibility; IT-system; customization;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. THE ART OF MAKING RATIONAL INVESTMENT DECISIONS ‘The fall of theories and the rise of heroes?’

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Eric Bornhammar; Oliver Widal; [2017-07-04]
  Keywords : Investments; Decision-Making; Performativity; Rationality; Technology; Consultants;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 3. 3. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Junehag; [2017]
  Keywords : barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Abstract : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. READ MORE

 4. 4. The Entrepreneurial Process Revisited : Immigrant entrepreneurship and cultural perceptions.

  University essay from Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Author : Alen Coralic; Eldar Secic; [2017]
  Keywords : Immigrant entrepreneurship; Culture; Entrepreneurial process; Non-core region; Context of place; Standardization and adaption.;

  Abstract : The purpose of this thesis is to explore how culture influences the perception of entrepreneurship, in the context of immigrant entrepreneurs in a non-core region in Sweden. Our theoretical framework consists of previous research about the entrepreneurial process, and cultural differences on national, local and business level. READ MORE

 5. 5. Indirect Tire Monitoring System - Machine Learning Approach

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Oskar Svensson; Simon Thelin; [2017]
  Keywords : Machine Learning; Tire Monitoring; Fleet Management; Cloud; Internet of Things; Artificial Intelligence;

  Abstract : The heavy duty vehicle industry has today no requirement to providea tire pressure monitoring system by law. This has created issues sur-rounding unknown tire pressure and thread depth during active service. READ MORE