Essays about: "Swelling"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the word Swelling.

 1. 1. Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Daniela Mirbt; [2018]
  Keywords : Kastrering; Häst; Komplikationer; LigaTie; buntband;

  Abstract : Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. READ MORE

 2. 2. LABORATORY TESTING RELATED TO UNLOADING MODULUS OF SOFT CLAY

  University essay from Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Sofia Hasselberg; [2018]
  Keywords : CRS; unloading modulus; storage time; clay; Technology and Engineering;

  Abstract : The unloading modulus, together with the permeability, are responsible for the swelling process of a soil that is subjected to unloading. Studies to examine the unloading modulus of clay has previously been performed and several relationships describing this parameter has hence been developed. READ MORE

 3. 3. Effekt av utvärtes behandling med pulserande infrarött och rött ljus på häst- med avseende på svullnad i hud

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Evelina Bergström; [2018]
  Keywords : infrarött ljus; biostimulering; svullnad; ödem; våglängd 950 640nm; ledljus; fototerapi; inflammation; häst;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Testing of micro-fluidic systems for Raman spectroscopic measurements on biological cells

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Malin Berger; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Pulmonary Artery Hypertension (PAH) is a condition that can affect people as a consequence of infections or diseases such as lung disease, high blood pressure or pneumonia. When afflicted by these diseases, low oxygen content in the lung tissue causes the pulmonary arterial soft muscle cells (PASMC) located in the walls of the pulmonary arteries to chronically swell up. READ MORE

 5. 5. Heave caused by excavation in soft soil - A case study of a part of the Götatunnel project

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : Rami Asadi; Elham Sokhango (Bahig); [2018]
  Keywords : Unloading; Soft soil; Clay; Numerical modelling; Unloading modulus; Swelling; Heave;

  Abstract : .... READ MORE