Essays about: "University Examination"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the words University Examination.

 1. 1. The creation of a management fashion - contextualization in practice: A case study of value-based health care's introduction at the Karolinska University Hospital, in Stockholm, Sweden

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Oskar Kolmodin; [2018]
  Keywords : Translation; Institutionalization; Organizational change; Power; Sensemaking;

  Abstract : This study charts how "Value based health-care delivery", a management idea created by Michael Porter and Elizabeth Teisberg, and promoted by the Boston Consulting Group, has been translated in a Swedish context, up until August 2017. It traces the travel of the concept, from its origins, to its meteoric rise within the Swedish healthcare system, culminating in its operationalization at the Karolinska University Hospital, as the cornerstone of a wide ranging reorganization. READ MORE

 2. 2. Wear reduction between disc edge and seat in a butterfly valve

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Sofia Lind; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis was written on behalf of SOMAS instruments AB. SOMAS develops, manufactures and markets valves. The mission was to reduce the wear between the disc edge and the seat in a butterfly valve that are used at high temperatures. READ MORE

 3. 3. The University Business Incubator : Exploring Digital Capabilities while using Information as an Asset

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Author : Ioannis Drivas; Julian Stüber; Jinto Das; Shen Han; [2017]
  Keywords : Business Incubator; Soft Systems Methodology; DIKAR; Balanced Scorecard; Critical Success factors; Infusion Diffusion Model; Digital Capability; Library Services;

  Abstract : The University of this interest and its library division is involved in a major transformation process, aiming to enhance the learning experience for students by modernizing learning spaces, enhancing the personalized learning, and extending support for faculty and student scholarship. One part of the transformation consist of rearranging the library space and its services and introducing a new media based faculty consisting media related career paths. READ MORE

 4. 4. Histopatologisk karakterisering av restriktiv kardiomyopati hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Forslund; [2017]
  Keywords : restriktiv kardiomyopati RCM ; felin; hjärta; histologi; fibeos;

  Abstract : Restriktiv kardiomyopati (RCM) är en primär myokardiell sjukdom som karakteriseras av en vänster- eller dubbelsidig förmaksdilation, utan tydliga ekokardiografiska tecken på hypertrofi eller dilatation av kamrarna. Histologiskt ses en endomyokardiell eller myokardiell fibros i hjärtmuskelvävnaden, vilket ger upphov till en diastolisk dysfunktion till följd av minskad elasticitet i kammarväggen. READ MORE

 5. 5. Assessment of students knowledge regarding patients suffering from microbial induced peri-implant diseases. Survey Study at the Faculty of Odontology, Malmö University

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Johanna Johansson; Nicole Stolic; [2017]
  Keywords : Survey; Peri-implant disease; peri-implantitis; mucositis; malmö university;

  Abstract : Syfte Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap sistaårs tandläkarstudenter och sista-termins tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola har gällande diagnos, behandling och prognos av periimplantära sjukdomar. Material och Metod En pappersenkät sammanställdes och delades ut till sistaårs tandläkar- och tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. READ MORE