Essays about: "Utvecklingsländer"

Showing result 1 - 5 of 115 essays containing the word Utvecklingsländer.

 1. 1. Brucellosis in livestock in and near the Maasai Mara national reserve in Kenya : seroprevalence and possible impact on animal and human welfare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Enström; [2017]
  Keywords : infectious diseases; bacteria; brucellosis; zoonosis; livestock; wildlife; Kenya; Africa;

  Abstract : Brucellosis is caused by bacteria from the genus Brucella. The disease occurs worldwide and is of major importance in domestic animals, both for socio-economic reasons and because of the impact on animal and human welfare. READ MORE

 2. 2. Developing a database of ICT solutions in Cuban Enterprises

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Johan Dahl; Benjamin Cerda; [2017]
  Keywords : Database; Cuba; Enterprise Architecture Management; Databas; Kuba; EAM;

  Abstract : Not being able to, or not knowing how to make use of, ICT is becoming a clear factor of economic exclusion for businesses in developing countries. Several studies has investigated the correlation between access to information about ICT and the overall development of the country suggesting a strong bond. READ MORE

 3. 3. Printing Prosthetics : Designing an additive manufactured arm for developing countries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Mikael Carlström; Hampus Wargsjö; [2017]
  Keywords : 3D printing; Additive manufacturing; Prostheses; Prosthetic arm; Developing countries; Nairobi; Kenya; Industrial design engineering; 3D Printing; Additiv Tillverkning; Proteser; Armprotes; Utvecklingsländer; Nairobi; Kenya; Teknisk design;

  Abstract : De traditionella armproteser som tillverkas i utvecklingsländer står inför stora problem i att leverera patienter med lämpliga hjälpmedel. Processen är inte bara tidskrävande eftersom varje enhet måste anpassas för varje enskild användare men vissa komponenter kan inte produceras lokalt vilket driver upp priset ytterligare. READ MORE

 4. 4. Toxocara canis, prevalens hos hund och människa samt behandlingsrekommendationer hos valpar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cajsa Grape; [2017]
  Keywords : Toxocara canis; prevalens; valpar; zoonos; behandling;

  Abstract : Toxocara canis är hundens spolmask och parasiten förekommer globalt. T. canis är även en zoonos och kan smitta till människor. Prevalensen hos hundar och människor varierar främst mellan utvecklingsländer och industriella länder men även inom länderna på grund av bland annat geografiska-, socioekonomiska- och hygieniska-skillnader. READ MORE

 5. 5. Is there potential for growth in Cuban exports to the EU? : a gravity model approach

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Adrian Daun; [2017]
  Keywords : Cuba; export potential; fixed effect; gravity model;

  Abstract : Cuba has since the fall of the Soviet Union been running large trade deficits and its government has urged the Cuban firms to become more export oriented. This thesis aims to examine the Cuban export potential towards its largest export markets in the EU. READ MORE