Essays about: "VI"

Showing result 1 - 5 of 2631 essays containing the word VI.

 1. 1. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Keywords : Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Abstract : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. READ MORE

 2. 2. Doing gender in the gaming industry

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Keywords : Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Abstract : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. READ MORE

 3. 3. Autonomous cars and agency: An empirical study on the coexistence of artificial drivers and humans in traffic

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Linus Boström; Eric Ohlsson; [2017-09-14]
  Keywords : autonomy; agency; autonomous agency; autonomous technology; autonomous cars;

  Abstract : Det är osäkert hur självkörande bilar kommer utöva agency när de introduceras i trafikens sociala miljö. Forskning inom området har huvudsakligen adresserat tekniska aspekter och således förbisett de sociala. READ MORE

 4. 4. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Keywords : Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Abstract : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. READ MORE

 5. 5. The Paradoxes of Business Model Innovation: A study of competing concerns in e-commerce

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Isabella Öhrnberg; Josefin Elserth Petersson; [2017-09-14]
  Keywords : Business models; business models innovation; Business Model Canvas digitalization; manufacturing industry;

  Abstract : Vi har alla läst om hur digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen påverkaraffärslandskapet. Företag tvingas anpassa sig och hitta nya sätt att vara konkurrenskraftiga på,samtidigt som kunders förväntningar blir högre. READ MORE