Essays about: "Values"

Showing result 1 - 5 of 4835 essays containing the word Values.

 1. 1. CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Björn Mattsson; Olof Steinert; [2017-11-06]
  Keywords : ;

  Abstract : Estimating the risk of corporate bankruptcies is of large importance to creditors and in- vestors. For this reason bankruptcy prediction constitutes an important area of research. In recent years artificial intelligence and machine learning methods have achieved promising results in corporate bankruptcy prediction settings. READ MORE

 2. 2. GOVERNING STUDENT PERFORMANCE Internalising transnational policy into Swedish

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Therese Olsson; [2017-11-03]
  Keywords : Policy analysis; Discourse; Power dimensions; Student performance; Transnational directives; Governance; Recontextualization;

  Abstract : Purpose: The purpose of this study is to locate and critically discuss discourses of studentperformance in transnational policy texts. In order to addresses and study theinternational Common European Framework of Reference in language and languageeducation policy. READ MORE

 3. 3. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Keywords : Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Abstract : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. READ MORE

 4. 4. Doing gender in the gaming industry

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Keywords : Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Abstract : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. READ MORE

 5. 5. FORESEEING CORPORATE FORESIGHT - A study of corporate foresight and future orientation in annual reports

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jessica Malmström; Matilda Källman; [2017-09-14]
  Keywords : Corporate Foresight; Future; Communication; CEO letter; Annual Report;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE