Essays about: "Variation point"

Showing result 1 - 5 of 139 essays containing the words Variation point.

 1. 1. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Åsa Wolgast; [2017]
  Keywords : gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Abstract : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. READ MORE

 2. 2. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Andersson; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. READ MORE

 3. 3. Rekreation i trädbeklädd våtmark : ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Frogsjö; Julia Hellström; [2017]
  Keywords : ekosystemtjänster; rekreation; sumpskog; trädbeklädd våtmark; våtmark;

  Abstract : I denna kandidatuppsats studeras hur man från ett landskapsarkitektoniskt perspektiv kan gestalta för rekreation på en ekologiskt värdefull plats. Syftet är att visa hur en ekologiskt värdefull trädbeklädd våtmark kan kombineras med rekreation. READ MORE

 4. 4. Load-current response to severe changes of voltage

  University essay from KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Author : Shuhan Ma; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Electric loads, such as computers, lamps, refrigerators and heaters connected to low-voltage distributionsystems in homes and offices differ widely in how their current responds to changes in the applied voltage.These voltage changes could be a total collapse of the voltage, a weak or strong reduction of amplitude,or a sudden phase-shift. READ MORE

 5. 5. Optimization of the AdBlue e vaporation module for Scania V8 engines

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Mattia Antoniotti; [2017]
  Keywords : CR; evaporation unit; urea deposits; heat fins; Urea; förångningsmodulen; ureaavlagringar; rörflänsar;

  Abstract : The aftertreatment techniques introduced to follow the emission legislations require a constant improvement process to comply with the gradually more stringent demands. SCR is the system used nowadays to deal with NOx emissions in most heavy-duty vehicles. READ MORE