Essays about: "Virkesmätning"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Virkesmätning.

 1. 1. Provtagning med motorsåg och uppsamling av sågspån för fukthaltsbestämning av icke sönderdelade skogsbränslen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Andreas Engman; [2017]
  Keywords : grot; lagring; fukthaltsvariation; vältor; metod; virkesmätning;

  Abstract : I dagsläget är den vanligaste metoden för att mäta fukthalten i osönderdelade skogsbränslen att bränslet flisas ner och att prover tas direkt ur flishögen enligt SDC:s standard. Syftet med studien var att ta fram en metod som uppfyller virkesmätningslagens krav för provtagning av icke sönderdelade skogsbränslen i vältor. READ MORE

 2. 2. Skördarmätning i gallring

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Gabriel Rosander; [2016]
  Keywords : virkesmätning; flerträdshantering; trädslagsblandning;

  Abstract : This thesis is based on information from all Södra’s harvesting assignments in thinning from 2015. The aim of this study is to examine how much room there is for thinning with harvester measurements. There are two aspects that have a major impact on whether a contract is accepted for harvester measurement or not. READ MORE

 3. 3. En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Anna-Frida Eriksson; [2015]
  Keywords : SS-EN 15149-1:2010; SCAN-CM 40:01; fraktionsindelning; fraction distribution;

  Abstract : I Sverige har en ny lag om virkesmätning trätt i kraft där sortimentet trädbränsle numera ingår. Värmeverken som är stora förbrukare av trädbränsle ställer olika krav på trädbränslets kvalitet. Kvaliteten styrs av vilken förbränningsteknik som värmeverket använder. READ MORE

 4. 4. Mätramar för vederlagsmätning och timmersortering på sågverk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kajsa Henriksson; [2014]
  Keywords : automatik mätning; optisk-elektronisk mätning; virkesmätning;

  Abstract : The measuring of logs is important in the sawmills process to the sawn products. The technology of automatic wood measurement is continuance developing. This study has the purpose to see how the different techniques and the routines works of measure frames for determining of wood value and sorting in sawmills. READ MORE

 5. 5. Kundnöjdhet hos privata skogsägare som använt Södras uppdragsform ”skördarmätning med stampris”

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Rasmus Nilsson; [2014]
  Keywords : Avverkningsuppdrag; virkesmätning; intervjuer; enkätundersökning; ledtid;

  Abstract : Avverkningsuppdraget är den vanligaste köpformen som används i Sverige idag då privata skogsägare säljer virke från egen skog. Det traditionella avverkningsuppdraget bygger på att virket avverkas och körs till industrin där det i de flesta fall mäts in av en virkesmätningsförening. READ MORE