Essays about: "Yeast"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the word Yeast.

 1. 1. Robust Encapsulation of Yeast for Bioethanol Production

  University essay from Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)

  Author : Sainath Namthabad; Ramesh Chinta; [2014-01-09]
  Keywords : Microencapsulation; Cell immobilization; Entrapment; Biomineralization; Genipin; Bioethanol; Lignocellulosic hydrolyzates;

  Abstract : In the future the demand for ethanol is expected to increase greatly due to the rising energy requirements in the world. Lignocellulosic materials are a suitable and potentially cheap feedstock for sustainable production of fuel ethanol, since vast quantities of agricultural and forest residues are available in many countries. READ MORE

 2. 2. Selenium in Swedish sheep production

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Sanna Linder; [2014]
  Keywords : selenium; sheep;

  Abstract : Selenium (Se) is an essential trace element that is involved in several physiological functions in mammals. Mostly, Se is bound to proteins, many of them with enzymatic functions. A group of seleno-depending enzymes, glutathione peroxidases (GSH-Px’s), are important as antioxidants and protects against free radicals. READ MORE

 3. 3. Äppeldoft från äppeljäst?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Axel Carl-Wilhelm Ögell Benediktsson; [2014]
  Keywords : jäst; ; doft; äpple; isolera; jäsning; sekundära metaboliter; estrar; aromatisk;

  Abstract : Samma typ av jäst, Saccharomyces cerevisiae, har använts för att jäsa produkter under en lång tid. Jäst har en potential att förändra en produkt genom olika sekundära metaboliter. De sekundära metaboliterna kan ändra sättet vi uppfattar produktens smak och doft. READ MORE

 4. 4. Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Katrin Lindroth; [2014]
  Keywords : proteinbehov; inhemsk produktion; häst; tillväxt; aminosyror; miljöpåverkan;

  Abstract : Importerad soja är vanligt att använda i hästfoder som en proteinkälla, men de negativa effekterna på miljön som orsakas av odling och transport skapar ett intresse för inhemska alternativ. De inhemska proteinfodermedel som tagits upp i litteraturstudien är torkad vetedrank, potatisprotein, foderjäst, drav, ärtor, åkerbönor samt mjöl och expeller från raps och linfrö. READ MORE

 5. 5. Jäst i grönmassa för ensilering : en undersökning på svenska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Linnéa Stolt; [2014]
  Keywords : Vallfoder; Ensilage; Varmgång; Lagringsstabilitet; PCR;

  Abstract : Oönskade mikroorganismer som jäst och mögel finns naturligt på grönmassan som körs in från åkern. Det är viktigt att minska antalet av dessa eftersom foderkvalitén kan påverkas negativt. Ett sätt att göra detta är att konservera grönmassan genom ensilering. READ MORE