Essays about: "Yeast"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word Yeast.

 1. 1. Stress tolerance of encapsulated yeast used for bioethanol production

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Chamundeshwari Jakkamsetty; Chaitanya Medapudi; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Environmental and economic issues have drawn the world’s attention to produce and utilize energy from renewable sources for sustainable development. One of the attempts includes the production of ethanol from various substrates. READ MORE

 2. 2. Diagnostik av atopisk dermatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lydia Mitternacht; [2016]
  Keywords : atopisk dermatit; hund; atopi; diagnostik; allergi; atopic dermatitis; dog; atopy; diagnostics; allergy;

  Abstract : Antalet hundar som behandlas för allergiska sjukdomar ökar i världen och den vanligast förekommande diagnosen är atopisk dermatit (CAD). Hundar med CAD är överkänsliga mot allergen i sin omgivning såsom kvalster, pollen och mögelsporer. READ MORE

 3. 3. Peptide Retention Time Prediction using Artificial Neural Networks

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Sara Väljamets; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis describes the development and evaluation of an artificial neural network, trained to predict the chromatographic retention times of peptides, based on their amino acid sequence. The purpose of accurately predicting retention times is to increase the number of protein identifications in shotgun proteomics and to improve targeted mass spectrometry experiment. READ MORE

 4. 4. Ice cider product development : effects of concentration, yeast strains and processing conditions on biochemical and sensory quality traits

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Lisa Åkerman; [2016]
  Keywords : ice cider; apple; fermentation; cryoconcentration; yeast;

  Abstract : Ice cider is produced by fermenting apple juice that has been concentrated by freezing (cryoconcentration or cryoextraction). Ice cider is more a sweet wine than a cider, with an intense apple flavour and sweetness, and acidity to balance the flavours. READ MORE

 5. 5. Utfodring med jäst (Saccharomyces cerevisiae) till mjölkkor : effekter på torrsubstansintag, våmdigestion och mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sofie Tinggren; [2016]
  Keywords : torrsubstansintag; jäst; Saccharomyces cerevisiae; mjölkkor; mjölkproduktion;

  Abstract : Att bibehålla en god produktion och god hälsa hos mjölkkor har alltid varit en viktig fråga för mjölkproducenter. Under en mjölkkos liv finns det perioder då kon går ner i avkastning och i foderintag. Anledningarna till en lägre mjölkavkastning kan vara flera, men problem med våmfloran eller värmestress är två anledningar. READ MORE