Essays about: "agriculture"

Showing result 1 - 5 of 1066 essays containing the word agriculture.

 1. 1. Naturliga fiender till havrebladlöss vid en kantzon med varierad vegetation : en fältstudie av naturliga fienders förekomst vid två olika utformningar av vegetation och deras attraktion till metylsalicylat

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Louise Malmquist; [2017]
  Keywords : Araneae; Carabidae; Coccinellidae; ekosystemtjänster; havrebladlöss; integrerat växtskydd; IPM; metylsalicylat; MeSA; Staphylinidae;

  Abstract : Många växtskadegörare finns inom jordbruket som kan orsaka skördeförluster. Dessa kan bland annat bekämpas med kemiska växtskyddsmedel. Pågående utfasning av aktiva substanser kräver dock utveckling av alternativa bekämpningsmetoder. READ MORE

 2. 2. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Patrik Svanström; [2017]
  Keywords : betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Abstract : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. READ MORE

 3. 3. Power Relations in the Discourse of Food and Agriculture : A critical discourse analysis of how the World Trade Organization and La Via Campesina write about the issue of food and agriculture.

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Gisela Seemann; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Geographic Disparities in Future Global Food Security : Exploring the Impacts of Population Development and Climate Change

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Hanna Helander; [2017]
  Keywords : spatial correlations; planetary boundaries; demography; hunger; agriculture; crop productivity; rumsliga korrelationer; planetära gränser; demografi; hunger; klimatförändringar; befolkningsutveckling; jordbruk;

  Abstract : Meeting the food demands of a growing population is one of the currently most critical issues for the world community. Additionally, negative impacts of climate change on agriculture are expected in some densely populated regions of developing economies. READ MORE

 5. 5. The Valuation of Forest before and after the Financial Crisis in 2008: A descriptive study of forest valuation under IAS 41

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ahmad Abdulrahim; David Sandberg; [2016-09-15]
  Keywords : IAS 41; Forest; Biological asset; Fair Value Measurement; Financial Crisis;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE