Essays about: "and interaction"

Showing result 1 - 5 of 3368 essays containing the words and interaction.

 1. 1. Inconspicuously foreign: Everyday identity work within the Faroese diaspora in Copenhagen

  University essay from Lunds universitet/Sociologi

  Author : Brandur Nolsøe; [2018]
  Keywords : Presentation of self; symbolic interactionism; situational ethnicity; impression management; ethnic identity; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this study is to explore the identity work of members of the Faroese diaspora in Copenhagen from a sociological perspective. Building on a symbolic interactionist view of social interaction, I explore the strategies of presentation of self in a diasporic environment, in which members adapt their role performances according to ongoing changes to rules of interaction. READ MORE

 2. 2. Growing change : an analysis of learning processes in community gardens in Budapest

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Dóra Ádám; [2018]
  Keywords : community gardens; learning for sustainability; Budapest; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Cities have a crucial importance from the sustainability point of view. More than 50% of the global population lives in cities, therefore urban dwellers’ environmental knowledge can be of critical importance. READ MORE

 3. 3. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Johan Månsson; [2018]
  Keywords : Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Abstract : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. READ MORE

 4. 4. Camera Interaction in Elevator Environment

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Viktoria Ringdahl; Marie Bye Løken; [2018]
  Keywords : Product development; Network Surveillance Camera; Axis; Elevator; Design; Network Connection; Technology and Engineering;

  Abstract : Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo. READ MORE

 5. 5. Caregiver language : a study of caregiver interaction and their impact on children's fluency

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Besarta Statovci; [2018]
  Keywords : First language acquisition; caregiver language;

  Abstract : This paper aims to examine caregiver responses to children's utterances and how the caregiver's responding speech varies during the child's three critical years of language development. The methodology of this paper is a longitudinal study that focuses on how the caregiver uses the language during the child's first three and most important language-wise years. READ MORE